Letní seriál o pražských ostrovech

27. 9. 2014 — Zmizelé ostrovy

Korunní, Jeruzalémský nebo třeba Primátorský - to všechno jsou názvy ostrovů na pražské Vltavě. Na dnešních mapách byste je hledali marně. Jsou to ostrovy zaniklé. Například mapa ze třicátých let 19. století ukazuje enklávu ostrovů mezi Karlínem a Holešovicemi. Z tohoto spletence říčních ramen zbyl dodnes jen ostrov Štvanice.

MapaZmizelé ostrovy
videoZmizelé ostrovy
...
video video

Zmizelé ostrovy

20. 9. 2014 — Kampa

Malý romantický ostrov Kampu odděluje od malostranského břehu úzká mlýnská strouha Čertovka. Díky ní se ostrovu říkalo Pražské Benátky. Kampa je od počátku obestřena mnoha tajemstvími a legendami. Neví se, zda je Čertovka přirozeným ramenem Vltavy, nebo jestli vznikla uměle prokopáním, aby přivedla ke mlýnům vodu. Na Kampě nejdříve vznikaly zahrady, od 15. století se začaly stavět mlýny. Severní část ostrova se stala domovem řemeslníků, kteří se starali o Karlův most. Žili zde také hrnčíři, obuvníci nebo třeba koželuhové. Dnes je Kampa vyhledávaným místem pro relaxaci i sport.

MapaKampa
videoKampa
...
video video

Kampa

13. 9. 2014 — Záběhlický ostrov

V takzvaném Trojmezí, tedy na velkém zeleném ostrově ohraničeném starými Záběhlicemi, Spořilovem a Jižním Městem, leží ostrov skutečný, tvořený z jedné strany Botičem a z druhé starým mlýnským náhonem. Nemá ani žádné jméno! Na ostrov dnes vede jediná cesta - přes brod.

MapaZáběhlický ostrov
videoLetní seriál: Záběhlický ostrov
...
video video

Letní seriál: Záběhlický ostrov

6. 9. 2014 — Ostrov Štvanice

Ostrov Štvanice leží mezi Karlínem a Holešovicemi. V těchto místech bývala Vltava mělká a vytvořila se zde řada ostrovů, které ale postupně zanikly při regulacích říčního koryta. Proto se také ostrovu původně říkalo Velké Benátky.

MapaOstrov Štvanice
videoOstrov Štvanice
...
video video

Ostrov Štvanice

30. 8. 2014 — Novotného lávka

Novotného lávka - i ta je ostrovem. Stávaly na ní samé mlýny. První písemná zmínka z poloviny 14. století uvádí, že tu bývalo až 10 mlýnů stojících na kůlech. Jejich umístění zlegalizoval dekret Václava IV. mlynářskému cechu o pár let později.

MapaNovotného lávka
videoNovotného lávka
...
video video

Novotného lávka

23. 8. 2014 — Slovanský ostrov

Ostrov v srdci Prahy s novorenesanční budovou paláce - to je Slovanský ostrov, lidově nazývaný Žofín. Vznikal postupně v 17. a 18. století. Je 350 metrů dlouhý a v nejširším místě měří 95 metrů. Původně se ostrov jmenoval Barvířský. Jméno Slovanský je odvozeno od Slovanského sjezdu, který se na ostrově konal v roce 1848.

MapaSlovanský ostrov
videoSlovanský ostrov
...
video video

Slovanský ostrov

16. 8. 2014 — Křižovnický ostrov

Křižovnický ostrov - leckterému kolemjdoucímu ani nedojde, že přírodní břeh se vzrostlými stromy, který vykukuje ze staroměstské části vedle Karlova mostu, je vlastně ostrovem. Dnes je zčásti zakrytý - piazzetou u kostela svatého Františka z Assisi, pod kterou protéká Vltava. Na ostrově stojí pilíř dávného Juditina a současného Karlova mostu a kus dál zase budova konventu Křižovníků s červenou hvězdou.

MapaKřižovnický ostrov
videoKřižovnický ostrov
...
video video

Křižovnický ostrov

9. 8. 2014 — Střelecký ostrov

Střelecký ostrov leží uprostřed Vltavy, mezi Starým a Novým Městem a Malou Stranou, na dohled od Národního divadla. Není sice příliš velký, zato je bohatý svou historií. Nejstarší zmínky o něm pocházejí z 12. století. Do roku 1841 zajišťoval spojení se Střeleckým ostrovem přívoz, pak oba břehy Vltavy spojil řetězový most císaře Františka I. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil nový most Legií.

MapaStřelecký ostrov
videoStřelecký ostrov
...
video video

Střelecký ostrov

2. 8. 2014 — Růžový ostrov

Není ani na Vltavě a ani na žádném velkém rybníce nebo přehradě. A přesto ostrov s romantickým jménem Růžový najdeme při troše snažení i na současných pražských mapách. Tvořen je Botičem na jedné a náhonem k Hamerskému rybníku na straně druhé. Dnes už o něm ví málo lidí, ale jeho sláva a popularita byla ještě za první republiky obrovská.

MapaRůžový ostrov
videoRůžový ostrov
...
video video

Růžový ostrov

26. 7. 2014 — Císařský ostrov

Posledním pražským ostrovem, tedy nejseverněji položeným, je Císařský ostrov. Má i další nej, je největší. Zabírá 29 hektarů. Leží mezi Bubenčí a Trojou a rozkládá se od Holešovic až k Podbabě. Ke svému jménu přišel v 16. století. Tehdy ho čeští stavové darovali císaři Rudolfu II.

MapaCísařský ostrov
videoLetní seriál: Císařský ostrov
...
video video

Letní seriál: Císařský ostrov

19. 7. 2014 — Rybniční ostrovy

Černý rybník v Újezdě, Zámecký rybník ve Vinoři nebo třeba v poetické krajině zasazený rybník s nepoetickým jménem Vrah na Jižním Městě. Co mají společného? Každý z nich zdobí oko ostrova. V případě Vrahu navíc největšího rybničního ostrova v celé Praze. Své ostrovy mají dále třeba Klášterní rybník v Břevnově, Slatina v Dubči, nebo hned dva rybníky v Čakovicích.

MapaRybniční ostrovy
videoRybniční ostrovy
...
video video

Rybniční ostrovy

12. 7. 2014 — Veslařský ostrov

Veslařský ostrov nenese svůj název nikterak dlouho. Starší pojmenování zní Schwarzenberský. Na ostrově mj. sídlí veslařský klub Blesk - a ten letos slaví 135 let od založení. Na jižním cípu ostrova kotví botel Racek, svou zastávku tu má přívoz a s pevninou spojuje Veslařský ostrov unikátní můstek.

MapaVeslařský ostrov
videoLetní seriál: Veslařský ostrov
...
video video

Letní seriál: Veslařský ostrov

5. 7. 2014 — Dětský ostrov

Dětský ostrov leží při levém břehu Vltavy mezi mosty Jiráskovým a Legií. První zmínky o něm se datují do 14. století, kdy patřil řádu maltézských rytířů na Malé Straně. Až do současnosti vystřídal řadu majitelů a podle nich měnil i jména - třeba Hykyšův nebo Funkovský.

MapaDětský ostrov
videoLetní seriál: Dětský ostrov
...
video video

Letní seriál: Dětský ostrov

28. 6. 2014 — Libeňský ostrov

Dnes už je to ostrov jen názvem. K vltavskému břehu je dávno pevně připoután. Libeňský ostrov ale dál žije svým ostrovním životem. Jsou tu nespočetná zákoutí, kde život plyne jiným tempem, než ve zbytku města. Už přes osmdesát let tu funguje slavná zahrádkářská kolonie, Vltavou neustále splachovaná a lidmi znovu obnovovaná. Na samém konci Libeňského ostrova mají své sídlo vodáci z oddílu Stará plavba.

MapaLibeňský ostrov
videoLetní seriál: Libeňský ostrov
...
video video

Letní seriál: Libeňský ostrov

21. 6. 2014 — Císařská louka

Císařská louka je ostrov dlouhý necelé dva kilometry, který vznikl uměle - oddělením od břehu smíchovským přístavem. Původně se širokému břehu říkalo Královská louka. Hlavní dopad na podobu ostrova měla katastrofální povodeň z roku 1890. Tamní přístav slouží od roku 1948 pro sportovní čluny, jachty nebo hausbóty a taky jako ochranný přístav pro případ povodní.

MapaCísařská louka
videoLetní seriál: Císařská louka
...
video video

Letní seriál: Císařská louka