Kde jsem:

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Společné TV antény (STA) — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Jedná se vlastně o malý kabelový rozvod v rámci domu. Nejstarší existující STA jsou analogové pro I. a III. TV pásmo. Novější jsou již schopné přenášet na vyšších kmitočtech i signály IV. a V. TV pásma a to umožňuje do rozvodu zařadit mnohem větší programovou nabídku. Od zahájení vysílání DVB-T je velký zájem do STA zařazovat i „digitální programy“ ČT24 a ČT sport. To lze u vhodných rozvodů řešit dvojím způsobem: Buď pro každý nově požadovaný program zakoupit samostatný společný set top box (STB) a jeho výstupní signál trvale včlenit do společného rozvodu, nebo celý programový multiplex DVB-T umístit v STA na jeden zvolený kanál. V tomto případě pak uživatelé STA jako dříve přijímají analogové programy a navíc po dovybavení vlastním DVB-T přijímačem (STB) mohou v plném rozsahu přijímat další programy pomocí doplněného digitálního přijímače (STB).