Teletext

Teletext je digitální dodatková služba, která byla přenášena již v analogovém televizním signálu na řádcích ve snímkovém zatemňovacím intervalu. Ten však již v digitálním signálu neexistuje a teletext je umístěn v určité části datového toku, stejně jako ostatní služby DVB (obraz, zvuk, EPG apod.). I když jde o jednoduchou textovou službu s velmi omezenými grafickými možnostmi, je teletext České televize diváky stále velmi využíván.

Pro informace je na teletextových stránkách k dispozici 23 řádků o 40 znacích. Stránky se volí pomocí tříciferných čísel v rozsahu od 100 do 899. K jednomu číslu může existovat více podstránek. Stránky se stále vysílají cyklicky v karuselu. Z praxe vyplývá, že právě doba, za kterou se vyšlou všechny stránky, je limitující pro velikost teletextu. Při příliš velkém počtu stránek by již doba čekání na zobrazení požadované stránky nebo sledu podstránek byla nepříjemně dlouhá. Podstránka k jednomu číslu stránky se při každém oběhu teletextu vyšle jen jedna. Levnější televizory mívaly standardně paměť jen na 4 stránky. Kvalitnější přijímače si mohou za jeden oběh teletextu uložit do paměti jeho celý obsah a pak je již zobrazování stránek velmi rychlé.

Digitální televize dnes umožňuje vysílání i dalších teletextu podobných služeb na platformě HbbTV. Česká televize má zde jako jednou ze základních aplikací právě teletext v nové přehlednější grafické úpravě a s rychlou odezvou. Informační obsah je zde stejný jako u klasického teletextu.