Společné TV antény (STA)

Jedná se vlastně o malý kabelový rozvod v rámci domu. O možnostech příjmu programů České televize prostřednictvím společné televizní antény je třeba se vždy informovat u správce domu, který bude mít, jako provozovatel tohoto systému, všechny potřebné informace, případně vás nasměruje na skutečného operátora tohoto systému.