Jak naladit vysílání ČT

Programy České televize (ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D/art, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT1 JZC a ČT1 SVC) spolu s dodatkovými službami je možné přijímat různými způsoby. Jedná se o výsledek hledání možných cest, jak v co největším rozsahu a kvalitě dostat programy k divákovi za současných technických a ekonomických podmínek na telekomunikačním trhu. Jak tedy naladit programy ČT? Nejprve si vyberte způsob příjmu televizního signálu. K dispozici máte pozemní, satelitní či internetové vysílání.

Pozemní vysílání DVB-T2

Mám set-top-box nebo televizi s označením DVB-T2/HEVC.

Satelitní vysílání

Mám satelitní přijímač DVB-S2

Internetové vysílání

Mám stabilní připojení k internetu

Další možnosti jak naladit programy České televize

Česká televize poskytuje své programy i kabelovým televizím, do systémů IPTV a pro komerční družicové vysílání. Do těchto komerčních aktivit sice ČT nevstupuje, nicméně podle paragrafu 54, odst. 2 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání platí, že „Provozovatel převzatého vysílání v kabelovém systému je při vytváření nejnižší programové nabídky povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto zemské vysílání všech programů nechráněných systémem podmíněného přístupu provozovatelů vysílání ze zákona, jež lze přijímat běžným koncovým zařízením v místě kabelového rozvodu, …“.

Podle paragrafu 2, odst. 1b téhož zákona se převzatým televizním vysíláním rozumí "…vysílání původních televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací…".

Pokud pro příjem využíváte společnou televizní anténu a nepodaří se vám naše programy naladit, je třeba obrátit se na majitele domu a zjistit, zda, jakým způsobem a na jakých kanálech jsou tyto programy ve společné anténě k dispozici. Jako zdroj signálu pro tyto účely může vlastník domu použít naše pozemní nebo satelitní vysílání.

Více informací k dalším možnostem příjmu signálu:

Jak naladit programy České televize ze zahraničí

Programy České televize jsou nyní dostupné z několika družic. Program ČT24 je možno z těchto družic přijímat bezplatně a bez dekódovací karty. Pro příjem ostatních programů z družice Astra 3B je nutná dekódovací karta CryptoWorks.

Nutnost použití dekódovací karty je vyvolána skutečností, že Česká televize kupuje autorská práva pouze pro vysílání na území České republiky, a proto musí zajistit, aby její programy nebylo možné v zahraničí přijímat. Jako technický prostředek pro tento účel slouží právě dekódovací karta.

Po zakoupení zpřístupní karta programy na dobu 1 měsíce. Aby byl příjem možný i nadále, je třeba ji registrovat u jejího distributora. Registrace je dále podmíněna placením koncesionářských poplatků a příjmem na území České republiky.

Výjimku tvoří pouze někteří slovenští provozovatelé televizního kabelového rozvodu, kteří jako členové "kabelových asociací" mají oprávnění vysílat na Slovensku programy České televize na základě smlouvy EBU s Českou televizí.

Některé naše pořady jsou dostupné také prostřednictvím internetového vysílání.

Na Internetu najdete i vysílání našeho teletextu.