Satelitní vysílání DVB-S2

Česká televize šíří své programy satelitní cestou již od roku 1997, sama zajišťuje a garantuje vysílání DVB-S2 na orbitální pozici 23,5° východně. V současnosti nabízí prostřednictvím družice Astra 3B programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D/art, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT1 JZC a ČT1 SVC ve vysokém rozlišení (HD).

Satelitní přijímač

Pro zajištění satelitního příjmu programů ČT je nutný digitální satelitní přijímač DVB-S2. Protože programy vysílané v digitálních systémech jsou z velké většiny kódované (viz další odstavec), musí být přijímač vybaven buď přímo zabudovaným dekodérem podmíněného přístupu Irdeto, nebo musí být osazen univerzálním rozhraním CI (Common Interface) pro připojení modulu CAM (Conditional Access Module). Do tohoto modulu se zasunuje dekódovací karta, např. současné Irdeto (2023). Bez tohoto vybavení přijímače je příjem většiny programů ČT v zásadě nemožný. Dále je zapotřebí satelitní parabolická anténa (tzv. talíř) s konvertorem (LNB) nasměrovaná na požadovanou pozici družice na geostacionární dráze.

Kódování programů

Proč a k čemu? Na rozdíl od pozemního vysílání, které je omezeno na území České republiky už svým dosahem, je signál satelitního vysílání zachytitelný na velké části evropského kontinentu. Česká televize však k většině zakoupených pořadů disponuje vysílacími právy pouze pro území ČR (rozšíření těchto práv i na další území představuje zvláště u zahraniční produkce mimořádnou finanční náročnost a někdy ani není možné). ČT tedy musí dostupnost svého satelitního vysílání omezit technickými prostředky právě jen na území ČR. Proto jsou programy ČT zakódované a k jejich příjmu je nutná dekódovací karta. Ta je dostupná pouze pro diváky na území České republiky. Výjimku představuje zpravodajský program ČT24, na který ČT vlastní plná vysílací práva, a tak může být šířen volně, bez kódování.

Jak tedy postupovat?

Z výše uvedeného důvodu je dekódovací karta k dispozici všem poplatníkům TV poplatku s trvalým pobytem na území naší republiky, a to např. prostřednictvím prodejců satelitní techniky.

Podle typu přijímače potřebujete buď samostatnou dekódovací kartu, nebo kartu s modulem podmíněného přístupu CAM (pokud jím přijímač není vybaven). Spolu s kartou obdržíte i poučení o způsobu její aktivace. Dekódovací karta je po svém prvním zasunutí do přijímače aktivována na 10 dnů. Během této doby je zapotřebí vyřídit všechny potřebné náležitosti týkající se karty (registrace u jejího poskytovatele).

V současné době lze zakoupit dekódovací karty Irdeto.

Pro bezplatný příjem všech programů ČT slouží Karta ČT, pro širší programovou nabídku jsou určeny karty Skylink.

Informace o technických parametrech programů ČT jsou uvedeny zde.

Regionální vysílání

V rámci satelitního vysílání z družice Astra 3B na orbitální pozici 23,5° východně lze sledovat i regionální verze zpravodajských a publicistických pořadů pro severní a jižní Moravu, dále pak pro jihozápadní a severovýchodní Čechy. Ve vybraných časech je vysíláno pět regionálních variant programu ČT1 označených jako ČT1, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT1 JZC a ČT 1 SVC.

Dostupnost programů ČT na satelitu

ProgramyČT1, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT1 JZC, ČT1 SVC, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art
DružiceAstra 3B
Orbitální pozice23,5° východně
Transponder3.233
Vysílací kmitočet12,344 GHz
PaprsekEurope Wide
Polarizacehorizontální
Chybová korekceFEC 2/3
Symbolová rychlost29,9 MS/s
Modulace8PSK/Pilot OFF
Digitální systémDVB-S2, MPEG-4
Kódovací systémIrdeto Příjem pomocí dekódovacích karet Irdeto a Irdeto ICE na území České republiky. Program ČT24 je možné přijímat volně bez dekódovací karty i v zahraničí.
Anténadoporučený minimální průměr na území ČR je 60 cm

Servisní noc – možná výluka každou první noc z pondělí na úterý v měsíci

Na distribuční trase satelitního vysílání České televize na pozici 23,5° východně (Astra 3B) probíhá každé první úterý v měsíci od 2.00 do brzkých ranních hodin servisní noc. Během ní může docházet ke krátkým i delším výpadkům ve vysílání. V případě svátků nebo z jiných provozních důvodů může být termín servisní noci posunut. Děkujeme za pochopení.

Poslední aktualizace 10. 6. 2023