Kabelové vysílání DVB-C

Tak jako se v pozemním vysílání přešlo od analogových vysílačů k digitálním, pokračují i kabeloví operátoři s přechodem od analogové distribuce programů k distribuci digitální (DVB-C). Mezi hlavní přínos patří možnost umístit v rozvodu místo jednoho analogového programu přibližně až 10 digitálních, což podstatně rozšíří možný počet nabízených programů. Dále se nabízí použití stejných výhod jako u ostatních digitálních systémů (například EPG, volitelné titulky, volba různých jazykových mutací, vícekanálový zvuk, zmražení či lupa obrazu apod.) a především jednoduchá možnost interaktivity, tj. oboustranné komunikace. Součástí těchto rozvodů proto bývá i služba vysokorychlostního internetu, IP telefonie, případně Video na přání apod.

„Vzhledem k tomu že Česká televize sama neprovozuje žádnou kabelovou distribuční sít, je nutné, aby zájemce o tento způsob distribuce kontaktoval kabelové operátory v místě bydliště a vybral si z nabídek tu, která nejvíce vyhovuje jeho požadavkům. Stejný princip platí i pro televizi založenou na principu internetového přenosu televizního signálu (IPTV).