Složky, služby a formáty televizního vysílání

Složky, služby a formáty televizního vysílání

Slovníček pojmů

Datový karusel

Přenosový systém, který cyklicky přenáší určité datové informace k uživateli, např. teletext, vybrané internetové stránky, apod.

DD

Dolby Digital

Systém vícekanálového digitálního zvuku vyvinutý firmou Dolby Laboratories, Inc. Používá kompresní metodu AC-3.

DTS

Digital Theatre Sound

Systém vícekanálového digitálního zvuku vyvinutý firmou Digital Theater Systems Ltd. Používá kompresní metodu Coherent Acoustic Coding.

DTT

Digital Terrestrial Television

Obecné označení pro pozemní digitální televizi, společné pro všechny tři ve světě používané standardy, tedy americký ATSC, japonský ISDB-T a „evropský“ DVB-T.

DTV

Digital Television

Obecné označení pro digitální televizi.

DVB

Digital Video Broadcasting

Expertní skupina mající asi 200 členů z 25 zemí světa. Skupina se zabývá řešením digitální televize v Evropě. Zahrnuje problematiku digitální satelitní televize (DVB-S), digitální kabelové televize (DVB-C) a digitální pozemní televize (DVB-T).

DVB-S

Digital Video Broadcasting Satellite

Standard DVB - digitálního televizního vysílání přes satelit.

DVB-S2

Nově navrhovaný standard pro vysílání obrazových dat pomocí satelitů

Od současného DVB-S, které je založeno na kompresi MPEG-2, se DVB-S2 liší využitím komprese H.264 MPEG-4, které je často spojeno s vysíláním v normě HDTV.

DVB-T

Digital Video Broadcasting Terrestrial

Evropský standard digitální pozemní televize, vytvořený sdružením DVB.

DVB-T2

Druhá generace přenosové soustavy DVB

V porovnání s DVB-T umí lépe a úsporněji převést obraz a zvuk na data. Tato úspora umožňuje zvýšení velikosti datového toku, tzn. zvýšit rozlišení obrazu z SD na HD.

Příjem HDTV — Obraz s vysokým rozlišením — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Česká televize ve vysokém rozlišení

Užijte si pořady v plné HD kvalitě! Programy ČT1 HD, ČT2 HD a ČT sport HD mají vyhrazeny samostatné vysílací kanály ve vysokém rozlišení. Pokud si tyto kanály naladíte na svých HD přijímačích, bez obav si je můžete uložit na předvolbu, na níž očekáváte příjem Jedničky, Dvojky a Sportu České televize.

Informace o pořadech v kvalitě HD je k dispozici v EPG i v televizním programu, kde je možné pořady v HD i vyfiltrovat. Vedle pořadů dostupných v nativním vysokém rozlišení jsou ostatní snímky převáděny ze standardního rozlišení SD do HD.

Pozemní příjem HDTV

Signál programů ČT1 HD, ČT2 HD a ČT sport HD je šířen pozemní cestou prostřednictvím pozemní sítě 1a v systému DVB-T s obrazem komprimovaným podle standardu MPEG4 a zvukovým doprovodem ve formátu Dolby 5.0. (u některých pořadů). Součástí signálu jsou i data pro elektronické programové průvodce a signalizace HbbTV.

Příjem HDTV z družice

Přes družici Astra 3B jsou šířeny signály programů ČT1 HD a ČT sport HD, ze směru, kterým jsou šířeny i všechny programy ČT ve standardním rozlišení (SD). Diváci nemusí provádět žádná nastavení satelitní antény, pouze si na svých satelitních přijímačích nastaví parametry pro příjem v HD.

Pozor, programy ČT v HD se vysílají v normě DVB-S2.

Televizní program HD vysílání

Diváci se snadno dozvědí, jaké pořady Česká televize vysílá v nativním vysokém rozlišení HD. V TV programu na www.ceskatelevize.cz/program jsou snímky označené příslušným příznakem Ve vysokém rozlišení. Tento pokročilý filtr v programovém plánu ČT umožňuje několika kliknutími zobrazit samostatný přehled pořadů vysílaných v nativním vysokém rozlišení. Takto ucelený souhrn je dostupný také přímo na adrese www.ceskatelevize.cz/tv-program/hd.

Informace o nativním HD rozlišení u jednotlivých titulů Česká televize je součástí EPG a datových podkladů předávaných i dalším médiím zveřejňujícím televizní programy.

Historie HD vysílání

Vysílání České televize ve vysokém rozlišení, označované jako ČT HD, začalo zkušebním provozem v závěru srpna 2009. Do řádného provozu vstoupilo se začátkem Zimních olympijských her Vancouver 2010, v jejichž průběhu přebíralo obsah programů ČT2 a ČT4 v HD kvalitě.

Po skončení olympiády ČT HD zahájilo pravidelné přepínání mezi programy - nejprve mezi ČT1 a ČT2 v denních cyklech, později mezi ČT1, ČT2 a ČT4 i několikrát denně podle toho, na kterém programu byl v danou dobu vysílán pořad ve vysokém rozlišení. 1. března 2012 se z ČT HD stala ČT1 HD. Od 3. května 2012 má i Čtyřka trvale vyhrazenu distribuční cestu ve vysokém rozlišení.

1. 5. 2013 učinila Česká televize další krok směrem k rozvoji vysílání v HD a zpřístupnila hned tři terestrické kanály ve vysokém rozlišení ČT1 HD, ČT2 HD a ČT sport.

V prosinci 2014 bylo na družici spuštěno vysílání programu ČT2 HD, které bylo sloučeno s  programy ČT1 HD a ČT sport HD do jednoho vysílaného signálu.

8. 11. 2016 rozšířila Česká televize na družici nabídku svých kanálů ve vysokém rozlišení. K ČT1, ČT2 a ČT sport přibyly v HD i programy ČT24, ČT :D a ČT art. Družicové vysílání všech programů ve standardním rozlišení bylo ukončeno 15. 11. 2016.

29. 3. 2018 byl zahájen provoz sítě pozemních vysílačů DVB-T2 se všemi programy České televize ve vysokém rozlišení.

Poslední aktualizace 29. 3. 2018, Karel Moulík