Složky, služby a formáty televizního vysílání

Složky, služby a formáty televizního vysílání

Slovníček pojmů

CA

Conditional Access = podmíněný přístup

Některé programy v multiplexu či celý multiplex mohou být kódovány a pro jejich příjem je třeba mít přijímač vybavený patřičným dekódovacím (CA) modulem a dekódovací čipovou kartou. CA modul může být buďto integrován přímo v přijímači, anebo externí v podobě tzv. PCMCIA karty, která se zasune do CI slotu.

CI

Common Interface = jednotné rozhraní

Jedná se o normou definované rozhraní pro DVB přijímače a zásuvné CA moduly.

CVBS

Color, Video, Blank and Sync

Způsob kódování barevného obrazu, kdy v jednom signálu přenášíme informace o barvě, jasu, zatemnění a synchronizaci (např. PAL).

Příjem HDTV — Obraz s vysokým rozlišením — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Česká televize ve vysokém rozlišení

Užijte si pořady v plné HD kvalitě! Programy ČT1 HD, ČT2 HD a ČT sport HD mají vyhrazeny samostatné vysílací kanály ve vysokém rozlišení. Pokud si tyto kanály naladíte na svých HD přijímačích, bez obav si je můžete uložit na předvolbu, na níž očekáváte příjem Jedničky, Dvojky a Sportu České televize.

Informace o pořadech v kvalitě HD je k dispozici v EPG i v televizním programu, kde je možné pořady v HD i vyfiltrovat. Vedle pořadů dostupných v nativním vysokém rozlišení jsou ostatní snímky převáděny ze standardního rozlišení SD do HD.

Pozemní příjem HDTV

Signál programů ČT1 HD, ČT2 HD a ČT sport HD je šířen pozemní cestou prostřednictvím pozemní sítě 1a v systému DVB-T s obrazem komprimovaným podle standardu MPEG4 a zvukovým doprovodem ve formátu Dolby 5.0. (u některých pořadů). Součástí signálu jsou i data pro elektronické programové průvodce a signalizace HbbTV.

Příjem HDTV z družice

Přes družici Astra 3B jsou šířeny signály programů ČT1 HD a ČT sport HD, ze směru, kterým jsou šířeny i všechny programy ČT ve standardním rozlišení (SD). Diváci nemusí provádět žádná nastavení satelitní antény, pouze si na svých satelitních přijímačích nastaví parametry pro příjem v HD.

Pozor, programy ČT v HD se vysílají v normě DVB-S2.

Televizní program HD vysílání

Diváci se snadno dozvědí, jaké pořady Česká televize vysílá v nativním vysokém rozlišení HD. V TV programu na www.ceskatelevize.cz/program jsou snímky označené příslušným příznakem Ve vysokém rozlišení. Tento pokročilý filtr v programovém plánu ČT umožňuje několika kliknutími zobrazit samostatný přehled pořadů vysílaných v nativním vysokém rozlišení. Takto ucelený souhrn je dostupný také přímo na adrese www.ceskatelevize.cz/tv-program/hd.

Informace o nativním HD rozlišení u jednotlivých titulů Česká televize je součástí EPG a datových podkladů předávaných i dalším médiím zveřejňujícím televizní programy.

Historie HD vysílání

Vysílání České televize ve vysokém rozlišení, označované jako ČT HD, začalo zkušebním provozem v závěru srpna 2009. Do řádného provozu vstoupilo se začátkem Zimních olympijských her Vancouver 2010, v jejichž průběhu přebíralo obsah programů ČT2 a ČT4 v HD kvalitě.

Po skončení olympiády ČT HD zahájilo pravidelné přepínání mezi programy - nejprve mezi ČT1 a ČT2 v denních cyklech, později mezi ČT1, ČT2 a ČT4 i několikrát denně podle toho, na kterém programu byl v danou dobu vysílán pořad ve vysokém rozlišení. 1. března 2012 se z ČT HD stala ČT1 HD. Od 3. května 2012 má i Čtyřka trvale vyhrazenu distribuční cestu ve vysokém rozlišení.

1. 5. 2013 učinila Česká televize další krok směrem k rozvoji vysílání v HD a zpřístupnila hned tři terestrické kanály ve vysokém rozlišení ČT1 HD, ČT2 HD a ČT sport.

V prosinci 2014 bylo na družici spuštěno vysílání programu ČT2 HD, které bylo sloučeno s  programy ČT1 HD a ČT sport HD do jednoho vysílaného signálu.

8. 11. 2016 rozšířila Česká televize na družici nabídku svých kanálů ve vysokém rozlišení. K ČT1, ČT2 a ČT sport přibyly v HD i programy ČT24, ČT :D a ČT art. Družicové vysílání všech programů ve standardním rozlišení bylo ukončeno 15. 11. 2016.

29. 3. 2018 byl zahájen provoz sítě pozemních vysílačů DVB-T2 se všemi programy České televize ve vysokém rozlišení.

Poslední aktualizace 29. 3. 2018, Karel Moulík