Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

QAM

Quadrature Amplitude Modulation = kvadraturní amplitudová modulace

Druh vícestavové digitální modulace, která je aplikována na každý subnosný kmitočet multiplexu OFDM. Nejčastěji je používána varianta 64-QAM, kde číslice 64 znamená, že amplituda a fáze subnosné vlny mohou nabývat 64 různých hodnot a přenášejí tedy současně 6 bitů (26 = 64).

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying = kvadraturní fázová modulace

Další druh vícestavové digitální modulace, kterou je možno aplikovat na každý subnosný kmitočet multiplexu OFDM. Amplituda a fáze subnosné vlny může nabývat 4 různých hodnot a může tedy přenášet současně pouze 2 bity (22 = 4). V systému DVB-T je její použití předpokládáno pouze tam, kde je požadována vysoká robustnost, tedy odolnost vf signálu vůči rušení, tj. např. v případě požadavku na mobilní příjem.

Teletext — Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Teletext je digitální dodatková služba, která byla přenášena již v analogovém televizním signálu na řádcích ve snímkovém zatemňovacím intervalu. Ten však již v digitálním signálu neexistuje a teletext je umístěn v určité části datového toku, stejně jako ostatní služby DVB (obraz, zvuk, EPG apod.). I když jde o jednoduchou textovou službu s velmi omezenými grafickými možnostmi, je teletext České televize diváky stále velmi využíván.

Pro informace je na teletextových stránkách k dispozici 23 řádků o 40 znacích. Stránky se volí pomocí tříciferných čísel v rozsahu od 100 do 899. K jednomu číslu může existovat více podstránek. Stránky se stále vysílají cyklicky v karuselu. Z praxe vyplývá, že právě doba, za kterou se vyšlou všechny stránky, je limitující pro velikost teletextu. Při příliš velkém počtu stránek by již doba čekání na zobrazení požadované stránky nebo sledu podstránek byla nepříjemně dlouhá. Podstránka k jednomu číslu stránky se při každém oběhu teletextu vyšle jen jedna. Levnější televizory mívaly standardně paměť jen na 4 stránky. Kvalitnější přijímače si mohou za jeden oběh teletextu uložit do paměti jeho celý obsah a pak je již zobrazování stránek velmi rychlé.

Významnou službou je v rámci teletextu vysílání skrytých titulků, které jsou u každého programu dostupné na stránce 888.

Digitální televize dnes umožňuje vysílání i dalších teletextu podobných služeb na platformě HbbTV. Česká televize má zde jako jednou ze základních aplikací právě teletext v nové přehlednější grafické úpravě a s rychlou odezvou. Informační obsah je zde stejný jako u klasického teletextu.

Teletext ČT

Přejít na teletext ČT