Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

Datový karusel

Přenosový systém, který cyklicky přenáší určité datové informace k uživateli, např. teletext, vybrané internetové stránky, apod.

DD

Dolby Digital

Systém vícekanálového digitálního zvuku vyvinutý firmou Dolby Laboratories, Inc. Používá kompresní metodu AC-3.

DTS

Digital Theatre Sound

Systém vícekanálového digitálního zvuku vyvinutý firmou Digital Theater Systems Ltd. Používá kompresní metodu Coherent Acoustic Coding.

DTT

Digital Terrestrial Television

Obecné označení pro pozemní digitální televizi, společné pro všechny tři ve světě používané standardy, tedy americký ATSC, japonský ISDB-T a „evropský“ DVB-T.

DTV

Digital Television

Obecné označení pro digitální televizi.

DVB

Digital Video Broadcasting

Expertní skupina mající asi 200 členů z 25 zemí světa. Skupina se zabývá řešením digitální televize v Evropě. Zahrnuje problematiku digitální satelitní televize (DVB-S), digitální kabelové televize (DVB-C) a digitální pozemní televize (DVB-T).

DVB-S

Digital Video Broadcasting Satellite

Standard DVB - digitálního televizního vysílání přes satelit.

DVB-S2

Nově navrhovaný standard pro vysílání obrazových dat pomocí satelitů

Od současného DVB-S, které je založeno na kompresi MPEG-2, se DVB-S2 liší využitím komprese H.264 MPEG-4, které je často spojeno s vysíláním v normě HDTV.

DVB-T

Digital Video Broadcasting Terrestrial

Evropský standard digitální pozemní televize, vytvořený sdružením DVB.

DVB-T2

Druhá generace přenosové soustavy DVB

V porovnání s DVB-T umožní šíření až 4 televizních programů v HD kvalitě v jednom kanálu.

Hybridní televize HbbTV — Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Hybridní televize (HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový průmyslový standard pro šíření televizního obsahu, který je možné podle tohoto standardu přenášet jak systémy digitální televize (DVB), tak širokopásmovým internetem. Jde o doplňkovou službu, která svým charakterem leží někde mezi teletextem a internetem.

V nejjednodušší formě se ve vysílaném signálu přenáší v podstatě jen internetová adresa, kde chytrý televizor s podporou HbbTV připojený na internet, najde služby a informace, které chtějí televizní společnosti navíc poskytnout svým divákům přímo na televizní obrazovce. Tento obsah lze přenášet i ve vysílání, ale obyčejně se toho využívá jen v omezené míře v důsledku malé volné kapacity vysílacích systémů.

Návrh stránek HbbTV je přizpůsoben jednoduchým možnostem ovládání pomocí dálkového ovladače. Po přepnutí na televizní program, ke kterému jsou přiřazeny hybridní služby, se v obraze na chvíli objeví červené tlačítko, které signalizuje jejich dostupnost. Od tohoto okamžiku až do přepnutí na jiný televizní program je možné červeným tlačítkem na dálkovém ovladači hybridní služby aktivovat. Obvykle se objeví rozcestník (v případě České televize ČT bod), kde lze zvolit požadovanou službu, kterou je pak možné ovládat tlačítky na dálkovém ovladači (OK, šipky, Zpět, čísla, čtyři barevná tlačítka).

Ze strany televizních stanic, zejména veřejné služby, se dostává hybridní televizi značné podpory také proto, že je založena na obecných vysílacích a internetových standardech (OIPF – Open Forum IPTV, CEA, DVB a W3C) nezávislých na specifických přístupech výrobců při konstrukci chytrých televizorů a poskytování dalších služeb spojených se šířením obsahu prostřednictvím připojení do internetu.

Služby, které Česká televize poskytuje prostřednictvím HbbTV, jsou k dispozici po přepnutí na všechny její programy přenášené pozemním vysílánímdružicemi ve standardním i vysokém rozlišení obrazu.

Teletext ČT