Kde jsem:

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Hybridní televize HbbTV — Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Hybridní televize (HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový průmyslový standard pro šíření televizního obsahu, který je možné podle tohoto standardu přenášet jak systémy digitální televize (DVB), tak širokopásmovým internetem. Jde o doplňkovou službu, která svým charakterem leží někde mezi teletextem a internetem.

V nejjednodušší formě se ve vysílaném signálu přenáší v podstatě jen internetová adresa, kde chytrý televizor s podporou HbbTV připojený na internet, najde služby a informace, které chtějí televizní společnosti navíc poskytnout svým divákům přímo na televizní obrazovce. Tento obsah lze přenášet i ve vysílání, ale obyčejně se toho využívá jen v omezené míře v důsledku malé volné kapacity vysílacích systémů.

Návrh stránek HbbTV je přizpůsoben jednoduchým možnostem ovládání pomocí dálkového ovladače. Po přepnutí na televizní program, ke kterému jsou přiřazeny hybridní služby, se v obraze na chvíli objeví červené tlačítko, které signalizuje jejich dostupnost. Od tohoto okamžiku až do přepnutí na jiný televizní program je možné červeným tlačítkem na dálkovém ovladači hybridní služby aktivovat. Obvykle se objeví rozcestník (v případě České televize ČT bod), kde lze zvolit požadovanou službu, kterou je pak možné ovládat tlačítky na dálkovém ovladači (OK, šipky, Zpět, čísla, čtyři barevná tlačítka).

Ze strany televizních stanic, zejména veřejné služby, se dostává hybridní televizi značné podpory také proto, že je založena na obecných vysílacích a internetových standardech (OIPF – Open Forum IPTV, CEA, DVB a W3C) nezávislých na specifických přístupech výrobců při konstrukci chytrých televizorů a poskytování dalších služeb spojených se šířením obsahu prostřednictvím připojení do internetu.

Služby, které Česká televize poskytuje prostřednictvím HbbTV, jsou k dispozici po přepnutí na všechny její programy přenášené pozemním vysílánímdružicemi ve standardním i vysokém rozlišení obrazu.

Teletext ČT