Složky, služby a formáty televizního vysílání

Složky, služby a formáty televizního vysílání

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Elektronický programový průvodce (EPG) — Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Nezastupitelným prostředkem pro prezentaci vysílání České televize a informování o jeho obsahu je programový průvodce EPG (Electronic Program Guide).

Z běžného života známe papírové programové průvodce, které najdeme v denících i v mnoha časopisech. Programoví průvodci jsou dnes v různých formách k dispozici také v elektronické podobě, například v teletextu, na Internetu nebo v hybridní televizi.

Sedíte-li u televize a chcete vědět, co se právě vysílá nebo co se vysílat bude, nemusíte už hledat, kam jste založili noviny, listovat v teletextu nebo jít zapnout počítač. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovládači přijímače a máte k dispozici širokou paletu informací o televizních nebo rozhlasových pořadech.

EPG výrobce přijímače

Normy pro digitální televizní přenos definují rozsah a pravidla přenosu dat pro systémy elektronických programových průvodců). Specifikací způsobu zobrazení informací (např. rozsahem jejich zobrazení nebo grafickou úpravou) se v podstatě nezabývají. To je věcí výrobců televizních přijímačů, takže se u nich můžete setkat s různě vypadajícími, různě fungujícími průvodci a poskytujícími různý rozsah zobrazovaných informací.

Pro ovládání digitálního přijímače vytváří jeho výrobce uživatelské rozhraní, jehož součástí je i programový průvodce, který má na dálkovém ovládání i speciální tlačítka označená např. EPG, SFI, I, INFO apod. Průvodce pracuje s informacemi uloženými do digitálního signálu. Výběr prezentovaných informací a způsob jejich vizualizace je tedy svázán s příslušným typem, případně verzí softwaru konkrétního přijímače od příslušného výrobce.

EPG provozovatele vysílání

Aby byly na obrazovkách digitálních přijímačů prezentovány informace o pořadech v rozsahu a podle představ provozovatele vysílání, je třeba takový zobrazovač (programový průvodce EPG) dopravit do přijímače. To je například případ jedné ze základních aplikací HbbTV České televize.

EPG prakticky

Data pro elektronické průvodce vysílá Česká televize v podstatě od počátku zkušebního vysílání DVB-T v České republice. Informace se v reálném čase přebírají přímo ze systému pro plánování vysílání a také z odbavovacího pracoviště. Tak je zajištěna modifikace EPG podle aktuální situace ve vysílání. EPG poskytuje informace o pořadech na týden dopředu.

Rozsah vysílaných informací shrnuje následující tabulka:

Informace Je uvedena u každého pořadu Poznámka
Publikovaný čas začátku pořadu ano Časový údaj, kdy se má divák podle představ provozovatele
vysílání dostavit k přijímači ke sledování vysílaného pořadu (je běžně publikován v tisku).
Doba trvání pořadu ano  
Název pořadu ano Maximálně 40 znaků
Stručný popis pořadu ne Maximálně 200 znaků
Podrobný popis pořadu ne Vedle popisné textové informace se zde mohou objevit i údaje
v kolonkách: Režie, Kamera, Scénář, Námět, Hudba, Dramaturg, Účinkující, Dabing.
Celkem maximálně 3698 znaků.
Formát služby ano Nabývá hodnot:
obraz: 4 : 3, 16 : 9
zvuk: stereo, mono, dvojjazyčný, dolby surround
data: skryté titulky, přítomnost znakového jazyka
Typ programového obsahu (žánr) ano Například film, sport, zprávy, programy pro děti apod., viz přílohu 2 dokumentu D-Book, který vydal Český telekomunikační úřad.
Vhodnost pro děti ano Nabývá hodnot: 3 až 18 roků
Údaj PDC ano Pro řízení nahrávání.
Typ podmíněného přístupu ano Jen u družicového vysílání.
Podmíněný přístup ano Informace, zda je pořad zakódován.
Jen u družicového vysílání.
Možnost řízení nahrávání ano Jen u přístrojů k tomu vybavených.

Data EPG jsou pro všechny typy distribucí stejná. Některé složky signálu jsou k dispozici jen v některých typech distribuce. Signalizace přítomnosti složek signálů se provádí jen v případech, kdy se mohou u jednotlivých pořadů měnit. Např. přítomnost teletextu se v EPG neuvádí, protože je buď u programu přítomen stále, nebo není.

Snadné programování nahrávání pořadů

Data programového průvodce se používají ke snadnému naprogramování nahrávání pořadů pomocí domácího digitálního záznamu. Požadovaný pořad stačí jen v EPG najít a předvolit jej pro záznam.

EPG řídí nahrávání pořadů

Záznam pořadů se provádí podle časových údajů nastavených pro záznam v okamžiku jejich naprogramování. Ty se ale mohou v důsledku pozdějších změn ve vysílání změnit. Díky napojení na odbavovací pracoviště, lze pomocí dat programového průvodce řídit nahrávání jednotlivých pořadů pomocí povelů vysílaných přímo odbavovacím systémem. To ale vyžaduje, aby k tomu byl záznamový přístroj vybaven.

Poslední aktualizace 25. 9. 2018, Karel Moulík