Složky, služby a formáty televizního vysílání

Složky, služby a formáty televizního vysílání

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Dálková aktualizace přijímačů DVB-SSU — Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Česká televize připravila v rámci svého digitálního pozemního vysílání a ve spolupráci s některými předními výrobci digitálních televizních přijímačů pro své diváky novou službu. Jde o aktualizaci řídícího programu digitálního přijímače prostřednictvím vysílaného digitálního televizního signálu. Tato možnost je dána skutečností, že digitální přijímač je ve své podstatě specializovaný počítač. Služba se nazývá SSU System software update.

Systém digitálního televizního vysílání (DVB) funguje na základě rozsáhlé skupiny technických standardů, které jsou průběžně zdokonalovány a rozšiřovány. V jednotlivých fázích zavádění DVB (jak na vysílací straně, tak i při výrobě přijímačů) není možné po technické ani ekonomické stránce vždy zajistit úplnou implementaci těchto standardů. V případě, když se vyskytne situace, že již provozované přijímače nesprávně reagují na některou složku vysílaného signálu, nebo když dojde ke změně vysílaného signálu, se kterou výrobce nepočítal, je možné na dálku pomocí služby SSU tuto situaci dodatečně ošetřit.

Přijímače digitálního vysílání, u nichž je možné tuto službu využít jsou z výroby přednastaveny tak, aby jejich aktualizace proběhla automaticky bez zásahu diváka. Automatickou aktualizaci je možné i vypnout. Vlastní proces aktualizace závisí na typu přístroje: většinou k němu dochází při vypnutí přijímače do pohotovostního režimu (STAND-BY) a doba potřebná pro aktualizaci se může pohybovat v řádu desítek minut až několik hodin.

V současné době je služba SSU připravena ve spolupráci s firmami Sony, FAST CR a Panasonic. V následující tabulce jsou uvedeny aktualizace dosud vysílané v oblasti pokrytí pozemního digitálního vysílání České televize:

Výrobce Typová řada Modely přístrojů Vysílaná verze software Období vysílání
Sony BRAVIA 2.5.511 12. 6. 2007

15. 7. 2007
Sony BRAVIA
(šasi FIX2)
KDL-40X3000,
KDL-46X3000,
KDL-52X3000,
KDL-40X3500,
KDL-46X3500,
KDL-52X3500,
KDL-70X3500,
KDL-40W3000,
KDL-46W3000,
KDL-52W3000
2.14.581 17. 12. 2007

27. 1. 2008
Sony BRAVIA KDL-40W4500,
KDL-46W4500,
KDL-52W4500
2.25.1511 5. 1. 2010

4. 2. 2010
Sony BRAVIA KDL-xxHX95x,
KDL-xxHX85x,
KDL-xxHX75x,
KDL-xxEX65x,
KDL-xxEX55x
1.504 18. 1. 2013

31. 1. 2013

O nasazení této služby pro další typy přijímačů a případně i videorekordérů bude Česká televize průběžně informovat.

Karel Moulík, 18. 1. 2013