Kde jsem:

Korespondence — Ombudsman ČT — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

27. 2. 2019

Programová nabídka (PDF; 67,0 kB)
Odpověď (PDF; 130,8 kB)

HbbTV (PDF; 35,5 kB)
Odpověď (PDF; 157,3 kB)

9. 1. 2019

Podnět od divačky ze Vsetína (PDF; 216,7 kB)
Odpověď (PDF; 591,5 kB)