Kde jsem:

Divácká rada — Vše o ČT — Česká televize

Publikace

Divácká rada

  • Poradní orgán České televize.

Divácká rada je poradním orgánem České televize v oblasti poznávání potřeb a zájmů občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem šedesátka významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů (viz Členové Divácké rady). Myšlenka vytvořit Diváckou radu byla součástí kandidátského projektu generálního ředitele Petra Dvořáka.

Zasedání Divácké rady

Kontakt