Členové Divácké rady — Divácká rada — Vše o ČT — Česká televize

Publikace

Divácká rada

 • Poradní orgán České televize.
 • Agrární komora ČR
 • Akademie věd ČR
 • ASNEP
 • Asociace ekologických organizací Zelený kruh
 • Asociace krajů ČR
 • Asociace producentů v audiovizi
 • Asociace profesionálních divadel ČR
 • Asociace režisérů a scénáristů – ARAS
 • Asociace ředitelů základních škol
 • Asociace spisovatelů
 • Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
 • Asociace základních uměleckých škol
 • Centrum paliativní péče
 • Česká biskupská konference
 • Česká filharmonie
 • Česká hlava
 • Česká konference rektorů
 • Česká obec sokolská
 • Česká rada dětí a mládeže
 • Česká středoškolská unie
 • Česká unie sportu
 • České centrum Mezinárodního PEN klubu
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Českomoravská myslivecká jednota
 • Český červený kříž
 • Český filmový a televizní svaz – FITES
 • Český olympijský výbor
 • Český rybářský svaz
 • ČFTA
 • Člověk v tísni
 • EDUin
 • Ekumenická rada církví v České republice
 • Federace židovských obcí v České republice
 • Fórum dárců
 • Herecká asociace
 • Hospodářská komora ČR
 • Charita ČR
 • Institut dokumentárního filmu
 • Junák – český skaut
 • Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
 • Nadace VIA
 • Nadační fond nezávislé žurnalistiky
 • Národní divadlo
 • Národní galerie
 • Národní filmový archiv
 • Národní knihovna ČR
 • Národní muzeum
 • Národní památkový ústav
 • Národní technické muzeum
 • Národní ústav pro vzdělávání
 • NROS
 • Památník národního písemnictví
 • Post Bellum
 • Rada seniorů
 • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
 • Soudcovská unie ČR
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Syndikát novinářů České republiky
 • Transparency International
 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze
 • Ústav pro studium totalitních režimů
 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové