Kde jsem:

Ombudsman ČT — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Ombudsman – slovo i institut vznikly ve Švédsku před více než dvěma stoletími. Ombudsman byl králem pověřen dohlížet na správné chování úředníků. Rozšíření téměř po celém světě se ale dočkal až ve druhé polovině 20. století. Vzhledem k tomuto boomu je logické, že náplň práce ombudsmanů není jednotná, má mnoho forem. V zásadě odpovídají zaměření instituce, která ombudsmana zřizuje. Nejinak tomu je i v případě České televize. Definovat veřejnoprávní médium lze mnoha způsoby, nikdy však nebude chybět slovo „služba“, služba veřejnosti, divákům. Což Česká televize nepochybně naplňuje různými formami a cestami, jednou z dalších je od 1. srpna 2018 i ombudsman.

Je samozřejmostí a žádoucí formou zpětné vazby, když diváci reagují na vysílání České televize, posílají své podněty, návrhy, nápady, stížnosti. Institut ombudsmana v ČT však není koncipován jako jejich příjemce, ale je jakousi poslední instancí, místem, kam se lze obrátit, když reakce na stížnost nebo kritiku, podle názoru pisatele, nebyla ze strany pracovníků České televize adekvátní nebo dokonce žádná. Návod, jak komunikovat s ČT i ombudsmanem, najdete na této stránce.

Čestmír Franěk, Ombudsman České televize

Prvním ombudsmanem České televize se stal dosavadní zástupce šéfredaktora zpravodajství pro analytické a diskus­ní pořady Čestmír Franěk. Pozici ombudsmana má řada významných médií veřejné služby v Evropě, včetně BBC a v České televizi se tento orgán stane důležitým nástrojem pro vedení dialogu s veřejností a poslední, nezávislou in­stancí nespokojených stěžovatelů. Rozhovor čtěte zde.

Čestmír Franěk

Čestmír Franěk

ombudsman.ct@ceskatelevize.cz
tel.: 261 137 323

Sekretariát

Jitka Hrabíková
jitka.hrabikova@ceskatelevize.cz
telefon: 261 137 323

Jak podat podnět nebo stížnost na Českou televizi?

Jak se můžete obrátit na Českou televizi?

Ať už máte jakýkoli podnět, připomínku či stížnost určené České televizi nebo jejím zaměstnancům, jsou tři cesty, kterými je můžete předat k vyřízení: kontaktní formulář, emailová adresa info@ceskatelevize.cz anebo pošlete doporučený dopis na adresu:

  • Divácké centrum, Česká televize
    Kavčí hory
    140 70 Praha 4

Pokud zvolíte jiný způsob a napíšete například přímo konkrétnímu zaměstnanci České televize, nemůžeme Váš podnět chápat jako oficiální podání České televizi a nemůžeme tedy ani garantovat, že dostanete relevantní odpověď. Odpověď, která nebude vyřizována Diváckým centrem ČT, není oficiálním stanoviskem České televize.

Kdy vám odpovíme?

Budeme se vždy snažit reagovat věcně a co nejrychleji, nejpozději pak odpovíme do dvou měsíců od doručení vašeho podnětu.

Co potřebujeme vědět, abychom mohli reagovat na vaši stížnost?

Pokud má mít váš podnět pro Českou televizi charakter stížnosti, napište, prosím, vždy své jméno, příjmení, adresu a také konkrétní jev, na který si stěžujete, a to i s uvedením, kdy k němu došlo. S ohledem na nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny podněty a stížnosti adresované České televizi považovány za neveřejné.

Množství podnětů, které Česká televize vyřizuje, je velké, snažíme se vždy přednostně řešit stížnosti na aktuální jevy. Pokud si tedy chcete stěžovat na něco, co se stalo před více než dvěma týdny, uveďte, prosím, důvody, proč se na Českou televizi obracíte s odstupem. Pokud nebudou takové důvody uvedeny nebo nebudou dostačující, bude Česká televize nucena dát ve vyřizování stížností přednost těm divákům, kteří reflektují aktuálnější dění.

Kdy se obracet na ombudsmana České televize?

Pokud nejste spokojeni s reakcí na vaši stížnost, kterou jste dostali od Diváckého centra ČT, můžete se obrátit na ombudsmana České televize. Ten se bude jako další instance vašemu podnětu věnovat. O přezkoumání reakce ČT na vaši stížnost můžete požádat ombudsmana do 10 pracovních dnů od doby, kdy jste ji dostali. A to písemně na e-mailovou adresu ombudsman.ct@ceskatelevize.cz. Aby mohl ombudsman vaše odvolání posoudit, musí obsahovat původní stížnost, odpověď Diváckého centra ČT a důvody, proč s odpovědí nejste spokojeni. Pokud pak ombudsman vyhodnotí reakci Diváckého centra jako nedostatečnou nebo shledá jiná pochybení, zjedná nápravu a na vaše odvolání odpoví zpravidla do měsíce.

Volte správného adresáta

Pokud stížnost zašlete současně Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Radě České televize nebo soudním a jiným správním orgánům, budou se jí zabývat primárně tyto orgány a nikoli Česká televize. Vyřizování podnětů a stížností v České televizi i kompetence ombudsmana ČT se řídí platným vnitřním předpisem České televize. Plné znění příslušných částí předpisu naleznete zde:

Pravidla pro vyřizování podání, včetně stížností diváků (DOC; 218,0 kB)