Kde jsem:

Ombudsman ČT — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Ombudsman – slovo i institut vznikly ve Švédsku před více než dvěma stoletími. Ombudsman byl králem pověřen dohlížet na správné chování úředníků. Rozšíření téměř po celém světě se ale dočkal až ve druhé polovině 20. století. Vzhledem k tomuto boomu je logické, že náplň práce ombudsmanů není jednotná, má mnoho forem. V zásadě odpovídají zaměření instituce, která ombudsmana zřizuje. Nejinak tomu je i v případě České televize. Definovat veřejnoprávní médium lze mnoha způsoby, nikdy však nebude chybět slovo „služba“, služba veřejnosti, divákům. Což Česká televize nepochybně naplňuje různými formami a cestami, jednou z dalších je od 1. srpna 2018 i ombudsman.

Možností, jak reagovat na vysílání České televize, kam posílat své podněty, návrhy, stížnosti mají diváci několik (Divácké centrum, zodpovědní pracovníci, tvůrci…), ombudsman nebude jednou z dalších. Měl by se ale stát jakousi poslední instancí, místem, kam se lze obrátit, když reakce, podle názoru pisatele, nebyla ze strany pracovníků České televize adekvátní nebo dokonce žádná. Původní podnět (i odpověď) bude snadno identifikován a dohledán. A věřím, že poté co nejobjektivněji vyřešen či vysvětlen.

Čestmír Franěk, Ombudsman České televize