Snad každé město i většina obcí si připomínají své padlé v 1. světové válce nějakým pomníkem či památníkem. U některých zajímavých se zastavíme s kamerou i my

Sochař Bohumil Pánek

Závěrečný díl putování za pomníky Velké války věnoval jeho autor Jiří Podlipný těm, v jejichž rukou se tyto památníky rodily – kamenosochařům. Kamenosochař a restaurátor Bohumil Pánek představuje svůj rod, který se práci s kamenem věnuje nepřetržitě už od 17. století. První zmínka je až z roku 1689 kdy z Itálie do Čech přišel Jan Panecius, který pracoval především na opevňování hradeb. Modernější historie rodu sahá k roku 1849, kdy vzniká v Říčanech rodinná firma, která produkuje především nejrůznější pomníky a památníky. Byly mezi nimi i pomníky věnované obětem Velké války, které Pánkovi vztyčovali především v okolí Říčan a Benešova. Mohly jich být až tři desítky.

Jeden z nich můžeme spatřit například v obci Kuří. Pracovali na něm děda a praděda Bohumila Pánka. Tak jako většinou jej provedli z hořického pískovce a jeho ústředním motivem je symbol české státnosti – lev. Jinou podobu má památník z Ladových Hrusic. Dominuje mu shrbený voják, jehož postava vyjadřuje nekonečnou únavu a smutek. Sochař Pánek ukazuje seky po dlátu, které svíral v ruce jeho děda – jsou vidět dodnes. I památníku v obci Pacov dominuje lev. Ten je proveden z pískovce, zatímco na skálu, na které stojí, použili předci pana Pánka žulu. Další zajímavostí pomníku je, že vzpomíná na obyvatele obce, kteří ač sousedé, bojovali ve Velké válce proti sobě. Obec jim však vzdala stejné pocty a stejnou vzpomínku.

Bohumil Pánek dnes představuje už třináctou generaci kamenosochařů. Jeho rod se podílel na výstavbě i na opravách katedrály sv. Víta na Pražském hradě – a to už od 18. století, děda a praděda se podíleli i na sochařské výzdobě hlavního průčelí. Bohumil Pánek pracuje na katedrále posledních 23 let. Za tu dobu opravil například sedm ze čtrnácti opěrných sloupů nejcennější – gotické části svatostánku. Ve šlépějích svého otce jde i nejmladší z rodu Pánků, který ve svých šestnácti letech nastupuje na školu, která mu umožní pokračovat v práci svého rodu.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2014
 ST
ŽánrDokument