Snad každé město i většina obcí si připomínají své padlé v 1. světové válce nějakým pomníkem či památníkem. U některých zajímavých se zastavíme s kamerou i my

Chlum u Třeboně

Druhá návštěva za pomníčky Velké války nás zavede do Chlumu u Třeboně, kde si arcivévoda s manželkou zrekonstruovali zámek. Podle místního historika Antonína Šticha měl Ferdinand Chlum rád, ale opačně tato náklonnost neplatila. Lidé ho tu prý neměli rádi – rodina následníka se měla chovat nadřazeně a kromě toho měli místní k této averzi i ryze ekonomické důvody. Arcivévoda tu zrušil místní sklárny i železárny a místní potom museli odejít za prací jinam.

Právě v Chlumu u Třeboně trávil Ferdinand d´Este poslední dny před svým odjezdem do Sarajeva. 23. června šla celá rodina do kostela a odpoledne se rozloučili Ferdinand se Žofií se svými dětmi, které zůstaly na zámku, a odebrali se na nádraží. Tady měl arcivévoda svoji čekárnu a odtud odjeli ve 14:30 rychlíkem do Vídně. To bylo taky naposledy, kdy následník šlápl na českou půdu.

Z Chlumu narukovalo do Velké války 792 branců, válečné tažení jich nepřežilo 36. V roce 1928 – deset let od konce války – jim tu postavili chlumečtí spoluobčané pomník. Na kraji obce pak najdeme ještě jeden soukromý. Janu Jakubcovi, který zahynul v roce 1919 na Sibiři, jej nechala postavit jeho manželka, která po něm zůstala se čtyřmi dětmi.

28. června pak telegraf na zdejším poštovním úřadě vyťukal zprávu o atentátu. Zpráva dorazila na zámek v poledne. Následníkovým dětem bylo řečeno, že rodiče potkalo neštěstí, že jsou nemocní a že se své rodiče mají jít pomodlit do kostela.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2014
 ST
ŽánrDokument