Snad každé město i většina obcí si připomínají své padlé v 1. světové válce nějakým pomníkem či památníkem. U některých zajímavých se zastavíme s kamerou i my

Sklenářovice

Třetí návštěva za pomníčky Velké války nás zavede do malebné horské obce Sklenářovice na úbočí Rýchor v Podkrkonoší. Kolébka dobývání rýchorského zlata vyrostla začátkem 16. století ko­lem původní sklářské pece, vzniklé o století dříve. Po druhé světové válce byli zdejší obyvatelé vysídleni a obec srovnala se zemí ženijní vojska. Dnes už jen tři historické pohlednice připomínají zašlou slávu jedné z nejstarších krkonošských obcí. Pomník padlých vojáků, kteří zahynuli v I. světové válce, byl zničen také. Před pár lety skupina nadšenců našla pomník rozmetaný v okolí, čtyři díly chyběly. Obnovili jej na původním místě. Dnes je to symbolicky to málo, co se z kdysi vzkvétající obce zachovalo. Péčí galerie „Veselý výlet" byl pomník restauro­ván a umístěn na původní místo.

Celkem třináct mužů z obce Sklenářovice padlo na frontách první světové války. V roce 1923 obec s více než dvěma sty obyvatel připomněla své oběti jednoduchým pomníkem. Netradičně jsou u jmen padlých uvedena i čísla domů, z kterých pocházeli. Tím obec vytvořila i pomník samotné vesnice, aniž tušila, že po roce 1945 zcela zanikne. Hospodář Josef Fuckner z domu č. p. 49 svou smrtí připomíná někdejší rozsah Sklenářovic. Před první válkou v obci stálo celkem 42 obytných domů, nejvyšší číslo mělo stavení č. p. 51. Po vystavení desky se jmény padlých se galerii Veselý výlet podařilo zorganizovat opravu pomníku, na kterou nejvíc přispěla Správa KRNAP. Na původní místo se vrátil na jaře 2001. Kamenické práce provedl Petr Beneš, kovový oplůtek podle původního zhotovil kovář Milan Postrach.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2014
 ST
ŽánrDokument