Snad každé město i většina obcí si připomínají své padlé v 1. světové válce nějakým pomníkem či památníkem. U některých zajímavých se zastavíme s kamerou i my

Mrač

V mapování pomníků, které připomínají neblahý osud českých vojáků ve Velké válce, zavítáme také do středních Čech. Zveme vás do obce Mrač, odkud se rukovalo především ke stodruhému benešovskému pěšímu pluku. V Mrači si můžete prohlédnout velký pomník se lvem sice na návsi, ale zároveň na soukromé zahradě. Protože přímo na návsi nebylo vhodné místo, domluvili se dva majitelé sousedních pozemků a uvolnili je pro stavbu pomníku.

Z domku se zahradou vychází místní 85letá kronikářka Marie Fialová, která vede místní kroniku už 33 let. Právě její děda věnoval při obtížném hledání místa pro pomník kus zahrady. Čteme pasáže z kroniky, kterou také psal její děd. Autorem pomníku je Bohumil Pánek, člen slavného kamenosochařského rodu, který postavil nejvíc podobných pomníků ve středních Čechách. Rod kamenosochařů se dokonce stará i o Pražský hrad – a to i dnes v několikáté generaci.

Pomník připomíná památku 23 padlých spoluobčanů. Nápis na něm praví: „Prolili jste svoji krev, aniž jste zvěděli, že přinese svobodu vlasti.“ Do Velké války narukovali z Mrače také čtyři synové z rodiny Vnoučků. Pravnučka Jitka Novotná vzpomíná, že František a Jan padli na Drině hned na samém počátku války. I jejich jména shlížejí na nás z pomníku, zatímco jejich další dva bratři přežili a vrátili se domů jako ruští legionáři. I takové příběhy psala Velká válka.

Stopáž6 minut
Rok výroby 2014
 ST
ŽánrDokument