Jak se Martin Komárek vyrovnával s tím, že občas musí psát propagandu? Jaká byla normalizace pro lidi s odlišnou sexuální orientací? Jakými prostředky vydíral evangelické faráře bývalý major StB Jaromír Ulč? Co zažívali učitelé a jejich studenti? A jak snadno se člověk mohl stát spolupracovníkem Státní bezpečnosti?

V šestnáctidílném dokumentárním cyklu budou mít diváci možnost nahlédnout na řadu dosud filmově ani historicky nezpracovaných fenoménů, které tzv. normalizaci provázely. Základem jsou výpovědi shromážděné v projektu Paměť národa i velké množství archivních materiálů, které budou ilustrovat život v tehdejším Československu.

„Chceme postihnout období takzvané normalizace jinak. Východiskem tematicky laděných dílů budou příběhy lidí, které z různých úhlů umožní nahlédnout na způsob života v sedmdesátých a osmdesátých letech, jeho každodennost, smíření i nesmíření s ním, snahu vymanit se z něj i nevyhnutelné prohry,“ prozrazuje kreativní producent Petr Kubica a dodává: „Tvůrci poprvé v českém dokumentu využijí metodu a techniku rozpracovanou slavným americkým dokumentaristou Errolem Morrisem, která je založena na očním kontaktu a soustředěných výpovědích. Bohatství archivního materiálu pak umožní komplexní řez normalizovanou společností.“

Kupte si v eShopu