V první řadě dokumentárního cyklu jste měli možnost nahlédnout na řadu dosud filmově ani historicky nezpracovaných fenoménů, které provázely tzv. normalizaci. Základem byly výpovědi shromážděné v projektu Paměť národa i velké množství archivních materiálů, které ilustrovaly život v tehdejším Československu.

Šestnáct nových dokumentárních snímků, navazujících na předchozí úspěšnou sérii, se věnuje dramatickým osudům a příběhům, které poznamenal převrat v roce 1989. Listopad 1989 symbolizuje zásadní předěl mezi pozdním totalitním režimem a demokracií, od převratu se odvíjela svoboda, která změnila životy všech obyvatel českých zemí. Pro každého jednotlivce však znamenala něco trochu jiného, každý se s ní vyrovnával po svém, každý měl o budoucnosti své vlastní představy…

I tentokrát vznikaly filmy na základě obsáhlých interview, pořizovaných pro archiv Paměť národa s využitím metody a techniky amerického dokumentaristy Errola Morrise. Téma je však zásadně odlišné a lze je postihnout slovy „předtím“ a „potom“: v jednotlivých filmech se cyklus snaží ukázat, jak listopad 1989 změnil zpovídaným život, jak žili před třiceti a více lety - a jak žijí dnes, jak převrat reflektují.

Dokumentární filmy, které režírovali Ivo Bystřičan, Robin Kvapil, Viktor Portel a Radim Špaček, a na nichž se jako scenárista a autor většiny interview podílel novinář Adam Drda, mimo jiné ukazují, jak složitou strukturu představuje česká společnost, jak odlišné občanské pohledy a přístupy k životu v ní lze nalézt.

Kupte si v eShopu