Vznik a rozvoj obnovené Československé republiky v poválečných letech.