Dokumentární film o relativně krátkém, o to ale dramatičtějším úseku historie naší země.

Dokumentární film o relativně krátkém, o to ale dramatičtějším úseku historie naší země.

30. září 1938 se v Mnichově podepisuje dohoda, která znamená pro Československo katastrofu. Zmrzačený stát hledá způsob, jak zachránit, co se ještě zachránit dá. Je to doba zmařených lidských životů a osudů, doba statisíců uprchlíků bez domova. Československo neztratilo jen pohraničí, ale i vlastní identitu, celý národ žije v beznaději a pocitu potupení. Lidé jsou bezradní, hledají viníky a ve společnosti roste napětí. Demokratický systém je v troskách a hledá se nový systém vedení země. Své šance se chápou nacionalisté a ochránci čistoty národa. Územní nároky Československu předkládají Poláci a Maďaři. Slovensko i Podkarpatská Rus hrozí odtržením. A pak je tu ještě mocný soused, nacistické Německo, který nakonec zoufalý život druhé republiky 15. března 1939 ukončí.

Dokumentární film Druhá republika přináší ucelený pohled na 6 měsíců ze života Československa v době, kdy nikdo nevěděl, co bude zítra. Přináší pohled na tehdejší politické vůdce, před kterými vyvstaly problémy, jaké tu dosud nebyly. Zabývá se fenoménem antisemitismu, který se v krizové chvíli v československé společnosti vzedmul nebývalou silou. Vzpomíná na ostudné vyhnání Hugo Haase z Národního divadla pro jeho židovský původ. Otvírá osudy lidí vyhnaných z obsazených Sudet. Přináší nepříjemné vzpomínky Židů na to, jak se k nim v krizové době naše společnost chovala. Vypráví o posledních měsících života Karla Čapka, který byl uhnán lůzou k smrti, když v době druhé republiky bránil poslední zbytky demokratických principů.

Napište nám