Jedni museli opouštět své domovy před válkou, druzí z nich byli vyhnáni po skončení konfliktu. Kde hledat hranici mezi dobrem a zlem?
Naši Němci a jejich Češi

"Začínáme lidi vnímat z pohledu slušnosti, ochoty pomoci, tolerance." To jsou věty Zdeňka Mateiciuce, který do Oder u Opavy přišel s rodiči jako malý chlapec, když se uvolnily domy po masivním odsunu obyvatel německé národnosti. Dnes je pan Mateicius archivářem města, znalcem jeho historie, ale také úspěšným podnikatelem. Koupil historickou budovy továrny, kterou velmi citlivě zrekonstuoval v duchu původních německých majitelů. Velmi kriticky hodnotí poválečný odsun, princip kolektivní viny. Vyhledal potomky oderských majitelů v Bavorsku, začali se navštěvovat a stali se přáteli. Po stopách původních obyvatel obce pátrají i v Nežichově u Toužimi. Osudy lidí, kteří po válce museli opustit své domovy, jsou stejně tragické jako osudy lidí, kteří je museli opouštět před válkou. Ale konečně začíná hledání pravdy a prostého lidského soudrženství. Lidé v některých obcích a městech se už přestávají dělit na "naše"a "cizí", na Čechy a Němce, na bílé a černé a hranice dělení se dostává do zcela jiné polohy. Některá setkání bývají velmi, velmi působivá....

Napište nám