Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

MgA. Otakáro Maria Schmidt — Lidé — Česká televize

režisér a scenárista

narozen 28. července 1960

Narozen 28. 7. 1960 v Plzni.

Režisér, scenárista, kameraman, dramaturg, filmový výtvarník, producent, herec a pedagog.

Křtěný a biřmovaný (30. 5. 2004 na seslání Ducha Svatého) v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze jako: Otakar Miloslav Maria Schmidt.

Potomek středověkého šlechtického rodu Z Nowothů s erbem z roku 1378.

Absolvoval Střední prům. školu v Plzni; Konzervatoř J. Ježka – Praha; FAMU – obor scenáristika a dramaturgie.

V letech 1994–2005 působil v divadlech a souborech – např.: Státní divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Černé divadlo J. Srnce, Laura a její tygři, generační společenství Pražská pětka (Sklep…) atd.

Celkem natočil téměř 600 hraných filmů, dokumentů, zábavných pořadů a talkshow, TV magazínů, hudebních klipů, spotů a reklam jako autorský režisér (z toho polovinu cca 300 s J. K. Studničkovou od roku 2000).

Přednášeli na Universitě J. A. Komenského – katedra sociální a masové komunikace – obor audiovizuální komunikace a tvorba – předmět: dramaturgická propedeutika (dramaturgie a dramatická tvorba, filmová a televizní tvorba).

Nejdůležitější filmy

Celovečerní hraný film do kin

 • Alenka v zemi zázraků – film pro celou rodinu (2017). Scénář a režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt
 • Eliška má ráda divočinu (O. M. Schmidt – režie, scénář, výtvarná koncepce) Nominován na Českého lva za rok 1999 v kategoriích výtvarný počin, kamera, plakát a zvuk (za který ho i získal)

Hraný televizní film

 • Herbert v ringu (ČT Praha 2009)

Středometrážní hraný film

 • Nebe nad Mikulovem (TV Nova 1995)
 • Jízda svatého Huberta (ČT Ostrava) – scénář a režie – dostal cenu za střih, kameru a hranou režii na fest. FAMU 94 (ČT 1994)

Scénář

 • Zahrada je v noci džungle (bakalářská zk. spolu s teoret. prací Lekce Faust) byl oceněn Českým literárním fondem za nejlepší původní scénář na FAMU v r. 1994)

Hodinové hrané dokumentární filmy pro ČT

 • Relikvie tajemství svatých
 • Mendel – otec genetiky
 • Dominikáni (Svatý Dominik a Řád bratří kazatelů)
 • Misie (Až na kraj světa s jezuity)
 • Cyril a Metoděj (Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!)
 • Pražské Jezulátko (po stopách českého Ježíška)
 • Blázen z La Verny (film o sv. Františkovi, sv. Kláře a františkánské rodině)
 • Svatý Vojtěch – první český Evropan (film o českém, polském a maďarském patronovi)
 • Dej mi duši a ostatní si ponech (film o salesiánech)
 • Nejznámější Čech Jan Nepomucký (světec s pěti hvězdami)
 • Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (tajemství a moc řádu jezuitů), Cena studentské poroty za nejlepší český populárně-vědecký dok. film na festivalu Academia Film Olomouc 2007
 • Svatý Václav a ochrana země české (cesta Palladia země české jako ochranného artefaktu země a národa našimi dějinami)

Hraný dokumentární film

 • Mistr Eckhart (Světlo svítí ve tmě a tma ho nepochopila)
 • Krajinou ticha (krajinou těla, duše a ducha)
 • Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili (Farní charita Starý Knín)
 • Ona tančí s Olomoucí (o univerzitě, která má duši – portrét Univerzity Palackého v Olomouci)

Cyklus - Cesty víry

 • Gregoriana – papežská univerzita
 • Slovanské srdce Evropy (duchovní odkazy kardinála Špidlíka)
 • Bělorusko (most mezi Západem a Východem)
 • Corpus Domini (pouť kněze Petra z Prahy do Orvieta)
 • Nepomucenum (Česká papežská kolej)
 • Římský Velehrad (45 let českého poutního domu)
 • Ora et labora v severních Čechách
 • Moravští bratři ze Suchdola

Životopisný dokument

 • Adolf Born (životopisný dokument)
 • Naďa Urbánková (v cyklu Neobyčejné životy)
 • Luba Skořepová (v cyklu Neobyčejné životy)
 • Můj dům, můj Braník (dokument k životnímu jubileu architekta a divadelníka Davida Vávry)

Cykly České televize (autorská režie a moderování od 90tých let)

 • Po hladině (po hladině kráčel Kristus, pohladit a pod hladinou hlubina naší duše) 37 dílů
 • Příběhy domů (Slavonická Besídka)
 • Šaty dělaj člověka (společenský magazín)
 • Padající květináč (publicistický magazín společenských fenoménů)
 • Můj dům, můj… (netradičně žijící lidé)
 • Olšany Open 2000 (Kraj, kde krávy mění v koně)
 • Neděle na téma (Realita kouzel aneb kouzelná realita, Obchodníci s kouzly)
 • Prology-filmové lahůdkářství (magazín nezávislého filmu) – cca 60 dílů

TV Prima

 • Témata, o kterých se nemluví (2018) – hrané dokumenty s využitím archivů – 24 dílů;

Televize NOE

 • Cyklus Léta letí k andělům (20 minutové portréty duchovních osobností) téměř 30 dílů
 • Cyklus Bet-Lechem (20 minutové portréty „cizinců“ o jejich vnitřním domově)
 • Talkshow Cesta k Andělům (50 minutové talkshow – režie a moderátor)
 • Cyklus Náš dům v kosmu (20 minutové přednášky na 3 kamery v exteriéru) 42 dílů

TV Nova

 • Na vlastní nebezpečí (zábavná show) – TV Nova

Hodnocení a ceny

2017

Autorská a režisérská dvojice – Schmidt/Studničková získali Krameriovu cenu (novinářskou cenu Asociace nezávislých médií) za televizní publicistiku.

Filmy České televize z dílny Otakáro Schmidt/Jana Studničková vyšly ve španělské filmové společnosti Goya Producciones (Serie Historia) pro celý svět.

2015

Společenost Goya Producciones koupila první filmy z dílny Schmidt/Studničková – pro španělsky mluvící země, zvláště pak Latinskou Ameriku.

Společnost Goya Producciones je světovým lídrem v oblasti výroby a distribuce audiovizuálních filmů, obsahujících humanistické hodnoty. Filmy úspěšně šíří po celém španělsky mluvícím světě. Citace ředitele společnosti: „V poslední době jsme se seznámili s tvorbou výjimečných českých tvůrců O. M. Schmidta a J. K. Studničkové. Jejich filmy jsou mimořádné svým obsahem i osobitým tvůrčím zpracováním a společnost Goya Producciones má zájem o dlouhodobou spolupráci s těmito filmaři. Jejich filmy v jednotném stylu jsou vhodné pro naše zájmy v oblasti distribuce, prodeje a vysílání v televizi.

Film České televize – Pražské Jezulátko – prezentován v USA (Washington), na Českém velvyslanectví – za přítomnosti velvyslankyně Latinské Ameriky.

2014

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho tým a velvyslanectví poslali tuto nótu ohledně filmu Svatý Vojtěch – zkrácená citace: „Děkujeme za Vaši práci, která spojuje lidi a národy ve Střední Evropě skrze trvalé křesťanské hodnoty“.

Film Cyril a Metoděj byl vybrán na festival: European Television Festival of Religious (Holandsko).

Z italského Orvieta byl poslán z radnice dopis vedení ČT: „chtěli bychom Vám za italskou stranu organizátorů štafetového běhu Corpus Domini poděkovat za vznik působivého dokumentárního filmu Cesty víry – Corpus Domini autorů a režisérů Otakára Schmidta, Jany Studničkové a producenta ČT Patricka Diviše. Tento dokument vystihl a stylově originálně zhodnotil naše dlouholeté poselství o přátelství. Toto poselství navazuje na události eucharistického zázraku, který se stal před 750 lety v Bolseně a je oslavován v nedalekém Orvietu.

2013

Film Pražské Jezulátko bylo představeno v Peru, v Limě za přítomnosti zástupců obou ministerstev zahraničí a kultury.

2012

Nominace na evropskou cenu Per Artem ad Deum za filmy s křesťanskou tématikou, speciálně za film Pražské Jezulátko. Vedoucí oddělení kinematografie – Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury (na základě pozvání do evropské soutěže – Cena Papežské rady pro kulturu – Per Artem at Deum) nominovali (s doporučením ministryně kultury Aleny Hanákové) filmové projekty České televize Otakára Schmidta (jako prvního Čecha), s odůvodněním – projekty výraznou měrou přispěly k podpoře kultury, umění, historie a tradice ve spojitosti s náboženstvím, a současně napomohly k posílení kulturních tradic a vazeb v Evropě. Otakáro Maria Schmidt nakonec skončil v evropském kontextu za vítězem, kterým se stal legendární hudební skladatel Ennio Morricone.

2012

Institucí dokumentárních filmů IDF byl film Pražské Jezulátko vybrán pro East Silver Market – největší středoevropský a východoevropský trh s dokumentárními filmy.

K tomuto filmu byla vyrobena originální skleněná verze Pražského Jezulátka, která se poté stala darem kardinála Dominika Duky pro papeže Benedikta XVI. za udělení hodnosti kardinála.

Grant udělil primátor Prahy. DVD s filmem Pražské Jezulátko se stalo jedním z nejúspěšnějších titulů ČT.

2007

Filmový festival AFO – Academia Film Olomouc 2007 (nejstarší festival dokumentárních filmů) udělil hranému dokumentárnímu filmu – Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (tajemství a moc jezuitů) – Cenu studentské poroty za nejlepší český populárně-vědecký dokumentární film.

Film o jezuitech – Nejsme andělé, jen děláme jejich práci sklidil úspěch na několika promítáních v Hollywoodu a byl vyžádán dále na několik seminářů v Culver City a Los Angeles.

2000

Distribuční celovečerní hraný film – Eliška má ráda divočinu (výtvarná koncepce, scénář, režie). Premiéra 2. 12. 1999 Blaník.

Film byl nominován na Českého lva ve 4 kategoriích:

 • výtvarná koncepce – O. Schmidt
 • kamera – M.Štrba
 • zvuk – R. Hladík, R. Rondevald, I. Špalj
 • plakát - D. Foldyna

Film získal Českého lva za zvuk.

1994

scénář – Zahrada je v noci džungle (bakalářská zk. spolu s teoret. prací Lekce Faust) – oceněn Českým literárním fondem za nejlepší původní scénář na FAMU v r. 1994

1993

středometrážní hraný dokument – Jízda svatého Huberta (ČT Ostrava) – scénář a režie (cena za střih, kameru a hranou režii na fest. FAMU 94)

Odkazy

Fotografie