Dokument o inspirativním odkazu Františka z Assisi, jedné z nejvýznamnějších osobností v evropských kořenech a kulturní tradici.
Režie: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková. Účinkují: Bohdan Heczko, Jana Kristina Studničková a Miroslav Herold.

Osobnost Františka z Assisi je jednou z nejinspirativnějších v celé evropské kulturní tradici. Přes hradbu osmi staletí oslovuje nejenom křesťany, ale i muslimy, nebo ty, jimž jsme si zvykli říkat bez vyznání. Františkův jazyk umí být univerzální a přitom ne bezzubý. Františkánských témat je spousta: vztah člověka k přírodě, jeho místo v kosmu, smysl utrpení, pokora, chudoba jako dar, mezilidský dialog, rytířství ducha, oběť, láska.

Dokument představuje neobvyklou postavu lidských dějin, neboť svatý František z Assisi patří k těm vzácným osobnostem, které významně ovlivnily myšlení lidí své doby, ale i životní směřování dalších generací. Františkovou metodou byla těžce vydobývaná pokora, která mu umožnila stát rovně, pravdivě, poctivě a silně. Pro mnohé šlo o výraz bláznovství, pro jiné o skutečnou velikost lidského ducha.

Režie: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková. Účinkují: Bohdan Heczko, Jana Kristina Studničková a Miroslav Herold.

Napište nám