Osobité dokumentární zamyšlení nad významem ticha v životě člověka a společnosti

Ticho není jednoduše absence zvuku. Ticho má svůj hlas, zvuk i barvu a nabývá množství významů: může být vznešené i trapné, může otevírat či zavírat prostor komunikace, může uzdravovat i zraňovat. Někdy ticho vyjádřuje úctu (minuta ticha), jindy značí napětí, přírodní i lidské (ticho před bouří). Poetický dokumentární esej letošního jubilanta Otakára M. Schmidta nabízí osobitý pohled na roli ticha nejen v životě člověka, ale v celé lidské kultuře i v přírodní říši.

Napište nám