Dokument o tajemném mystikovi středověku
Režie: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková. Účinkují: Jan Sokol, Dominik Duka, Marek Orko Vácha, Jan Hanák a další.

Mistr Eckhart je vědec i mystik a není v tom rozporu. Aniž by popřel zásady starého světa, světa svých současníků, odhaluje barvy světa nového. Nezavrhuje to staré, ale dívá se na ně novýma očima, vidí nové souvislosti a nebojí se o nich mluvit. Není revolucionář, své chápání světa předkládá s pokorou opravdu dospělého člověka, a přece otevírá novou epochu.

Dokument přestavuje člověka, který uprostřed středověkého černobílého světa poukázal na pestrost a bohatství skutečnosti, která nás všechny obklopuje. Respektuje řád a chápe nutnost jeho dodržování, ale nezůstává na povrchu, zajímají ho motivy, důvody lidských činů. Nutí přemýšlet, ale i důvěřovat. Vede k používání rozumu, ale nevzdává se mystiky, dokáže vnímat, že tyto dva způsoby chápání světa spolu úzce souvisejí.

Mistr Eckhart byl jedním z těch, kteří kladli základy novověkého myšlení. I když od jeho narození letos uplynuly tři čtvrtiny tisíciletí, jeho odkaz zůstává dodnes neobyčejně živý.

Napište nám