Vydejme se po stopách jedné z nejvýznamnějších postav českých i evropských dějin v doprovodu špičkových historiků.

Jan Hus je lákavé téma nejen pro laiky, ale i pro badatele. Rozumíme však po šesti stech letech správně jeho postojům a učení? Pro někoho byl reformátor, pro jiné kacíř. Lze tedy vůbec bez předsudků a předpojatosti po stovkách let ukázat Jana Husa takového, jaký opravdu byl? Po stopách jedné z nejdramatičtějších postav české historie se vydáváme v dokumentu Mistr a kazatel s Pavlem Helanem z Husitské teologické fakulty a Pavlínou Cermanovou z Centra medievistických studií. Navštívíme místa, která hrála v dramatickém osudu Jana Husa zásadní roli. Patří k nim nejen Husinec, Praha, Kozí Hrádek, Krakovec, ale také Oxford. Pohledy znalců historických věd nás k pravdě o Husovi jistě přiblíží. Dokument je cenný vyvážeností i hloubkou pohledu na postavu Jana Husa a historickou přesností. Při zachování vysoké odborné relevance má film svižné vypravěčské tempo a odborníci v oboru historického a teologického vzdělání ho považují za poutavé dílo pro všechny věkové kategorie diváků.

Napište nám