Moc a tajemství jezuitů
Režie: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková. Účinkují: Jana Kristina Studničková, Miroslav Herold, Jan Regner, Petr Vacík a další.

Režisér O. M. Schmidt se spolu s mladými jezuity P. Vacíkem, J. Regnerem a M. Heroldem pokusil o neotřelý a pro Čechy nový a překvapivý pohled na historii, spiritualitu a život jezuitského řádu.

Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité - patří k největším a nejvýznamnějším řádům římskokatolické církve. Jejich posláním je činnost pastorační a misijní, působí ve školství, vědách, kultuře a umění. Už od roku 1534, kdy byl řád založen Ignácem z Loyoly, si jezuité zakládají na dobrém vzdělání.

Autoři dokumentu nám umožní nahlédnout do života Tovaryšstva Ježíšova a odhalí, proč byl tento řád tak často považován za nebezpečný.

Napište nám