Významná i poněkud opomenutá poutní místa v České republice mapuje cyklus České televize Poutní místa. Dokumenty přibližují nejen jejich historii, ale ukazují také význam těchto míst pro současnost. Průvodci pořadu jsou Josef Somr a Ladislav Lakomý.

Pouť byla vždy významnou chvílí v životě věřících a v různých dobách nabývala různých kulturních výrazů. Připomíná osobní putování věřícího po stopách Vykupitele a je jevem, doprovázejícím téměř všechna náboženství.

V Čechách a na Moravě se objevuje celá řada poutních míst už ve středověku. O jejich vzniku či původu se toho ovšem příliš neví. Silné tradice poutních míst jsou u nás známy až z doby předhusitské. Ve střední Evropě a také v českých zemích nabývá putování na velkém významu ve 2. polovině 17. století – tedy po velkých útrapách třicetileté války.

I když císař Josef II. u nás poutě i svatyně rušil a z poutních chrámů čněly k nebi ruiny, přesto i tam lid ve víře přicházel. Některá poutní místa se podařilo obnovit už v první třetině 19. století, jiná až později. U nás šlo například o Hostýn či Svatý Kopeček. Ale vzniká zde i nové poutní místo, Velehrad.

Námět, scénář a režie: Jiří Šindar
Kamera: Jakub Nosek
Vyrobilo: Centrum náboženské tvorby, Televizní studio Brno, Česká televize

Ladislav Lakomý
herec a pedagog

Ladislav Lakomý

* 14. 11. 1931

† 11. 4. 2011


Josef Somr
herec

Josef Somr

* 15. 4. 1934