Historie, legenda a tradice se v dokumentu o sv. Mikuláši spojují v pestrobarevný obraz muže, který je právem považován za nejznámějšího křesťanského světce v dějinách.
Režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt. Scénář: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková.

Sv. Mikuláš je světec, který k nám přichází z dávných dob. Narodil se kolem roku 280 v maloasijském městě Patara do zámožné řecké rodiny. Již za Mikulášova života vznikaly legendy o jeho zázračných skutcích. Brzy po smrti byl uctíván jako světec a jeho hrob v Myře se stal vyhledávaným poutním místem. Svatý Mikuláš zemřel ve vysokém stáří kolem r. 350 našeho letopočtu. Mikuláš se stal napříč tisíciletími zdrojem různorodých národních a náboženských tradic. Na východě je po Panně Marii nejuctívanějším světcem. V úctě věřících na západě mu částečně mohli konkurovat jenom svatý Jiří a svatý Martin. Tradice mikulášské nadílky se vyvinula na křesťanském Západě a souvisela s blížícími se Vánocemi, které byly také vždy spojovány s rozdělováním dárků. V dokumentu kromě Řecka navštívíme také italské Bari, kde se každoročně ve výroční den přenesení Mikulášových ostatků konají mohutné oslavy. Úcta ke svatému Mikuláši je rozšířena jak na křesťanském Východě, tak Západě a zůstala společnou i po středověkém rozdělení církve na katolickou a pravoslavnou. Mikuláš tak vytváří oblouk mezi východní a západní církví. Měl by to být vlastně patron celé naší euroamerické civilizace.

Režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt. Scénář: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková.

Napište nám