Cesta Palladia země české jako ochranného artefaktu země a národa našimi dějinami.
Režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt. Scénář: Otakáro Maria Schmidt. Účinkují: Dominik Duka, Jan Royt, Petr Bahník, Petr Kliment Koutný a další.
Svatý Václav a ochrana země české

Palladium země české je nevelký reliéf, který podle pověsti věnoval při křtu kněžně Ludmile svatý Metoděj. Zobrazuje Pannu Marii s Ježíškem. Legend o jeho vzniku je více. Podle jedné byl vytepán z tzv. korintské mědi, slitiny drahých kovů, které se rozžhavily při požáru Korintu za jeho dobývání Římany. Podle jiných vznikl ze slitiny kovů, z nichž původně byly vyrobeny pohanské modly, které k tomu účelu nechala roztavit kněžna Ludmila. Od ní ho pak převzal její vnuk, kníže Václav, který ho měl na hrudi i v den svého zavraždění ve Staré Boleslavi. Pravdu už asi těžko zjistíme, stejně jako skutečnou podobu artefaktu, který ke svému křtu kněžna Ludmila dostala. Palladium, jak ho známe dnes, totiž vniklo mnohem později zřejmě z původního materiálu. Tento mariánský obraz, duchovní symbol a ochranný artefakt, se během českých dějin stával často terčem loupeží i ničení. Byl kraden a prodáván i s nasazením života ochraňován. O jeho cestě českými dějinami vypráví dokument J. K. Studničkové a O. M. Schmidta.

Režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt. Scénář: Otakáro Maria Schmidt. Účinkují: Dominik Duka, Jan Royt, Petr Bahník, Petr Kliment Koutný a další.

Napište nám