Cestujte s Českou televizí

MgA. Jana Kristina Studničková — Lidé — Česká televize

dramaturgyně, režisérka, střihačka, herečka

narozena 28. února 1977

Narozena 28. 2. 1977 v Brně.

Režisérka, střihačka, herečka…

Křtěná a biřmovaná (30. 5. 2004 na seslání Ducha Svatého) v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze jako: Jana Kristina Palmira Maria.

Po babičce Italka z Padovy (Benátsko). Po dědečkovi pochází z ukrajinského rodu Tarkovských (odkud pochází i známý režisér Andrej Tarkovský). Prapradědeček Alois Studnička učil světoznámého malíře Františka Kupku.

Absolvovala Střední prům.školu slévárenskou v Brně; Hereckou školu Zlín, HAMU – obor nonverbální a komediální divadlo, DAMU – obor herectví, autorská tvorba a pedagogika (diplom. práce – Labyrintem slavností). Studovala na stáži v Miláně, v Itálii – Accademie di Belle Arti di Brera – (malba, sochařina, studium o it. slavnostech a jejich scenografie).

Celkem natočila cca 300 dokumentů, magazínů, talkshow, hraných filmů… (s Otakárem M.Schmidtem) ve filmových a televizních profesích: režie, pomocná režie, střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie, výtvarná koncepce, výtvarnice kostýmů, masky, scénář, fotografie, grafika a herectví.

Přednášeli na Universitě J. A. Komenského – katedra sociální a masová komunikace – obor audiovizuální komunikace a tvorba – předmět: dramaturgická propedeutika (dramaturgie a dramatická tvorba, filmová a televizní tvorba).

Nejdůležitější filmy

Celovečerní hraný film do kin

 • Alenka v zemi zázraků – film pro celou rodinu (2017). Scénář a režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt

pomocná režie

 • Herbert v ringu (ČT 2009) režie Otakáro M. Schmidt
 • Bludička (ČT 2010) režie Irena Pavlásková (3díly)
 • Lehká jako dech (ČT 2012) režie Vít Olmer

Hrané dokumentární filmy

 • Relikvie tajemství svatých
 • Mendel – otec genetiky
 • Dominikáni (Svatý Dominik a Řád bratří kazatelů)
 • Misie (Až na kraj světa s jezuity)
 • Cyril a Metoděj (Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!)
 • Pražské Jezulátko (po stopách českého Ježíška)
 • Blázen z La Verny (film o sv. Františkovi, sv. Kláře a františkánské rodině)
 • Svatý Vojtěch – první český Evropan (film o českém, polském a maďarském patronovi)
 • Dej mi duši a ostatní si ponech (film o salesiánech)
 • Nejznámější Čech Jan Nepomucký (světec s pěti hvězdami)
 • Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (tajemství a moc řádu jezuitů), Cena studentské poroty za nejlepší český populárně-vědecký dok. film na festivalu Academia Film Olomouc 2007
 • Mistr Eckhart (Světlo svítí ve tmě a tma ho nepochopila)
 • Krajinou ticha (krajinou těla, duše a ducha)
 • Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili (Farní charita Starý Knín)
 • Ona tančí s Olomoucí (o univerzitě, která má duši – portrét Univerzity Palackého v Olomouci)

Cyklus - Cesty víry

 • Gregoriana – papežská univerzita
 • Slovanské srdce Evropy (duchovní odkazy kardinála Špidlíka)
 • Bělorusko (most mezi Západem a Východem)
 • Corpus Domini (pouť kněze Petra z Prahy do Orvieta)
 • Nepomucenum (Česká papežská kolej)
 • Římský Velehrad (45 let českého poutního domu)
 • Ora et labora v severních Čechách

Životopisný dokument

 • Adolf Born (životopisný dokument)
 • Naďa Urbánková (v cyklu Neobyčejné životy)
 • Luba Skořepová (v cyklu Neobyčejné životy)
 • Můj dům, můj Braník (dokument k životnímu jubileu architekta a divadelníka Davida Vávry)

Cykly České televize

 • Můj dům, můj… (netradičně žijící lidé)
 • Olšany Open 2000 (Kraj, kde krávy mění v koně)
 • Neděle na téma (Realita kouzel aneb kouzelná realita, Obchodníci s kouzly)

TV Prima

 • Témata, o kterých se nemluví (2018) – hrané dokumenty s využitím archivů – 24 dílů;

Televize NOE

 • Cyklus Léta letí k andělům (20 minutové portréty duchovních osobností) téměř 30 dílů
 • Cyklus Bet Lechem (20 minutové portréty „cizinců“ o jejich vnitřním domově)
 • Talkshow Cesta k Andělům (50 minutové povídání s hosty z výše uvedeného cyklu – čtrnáctitýdeník – režie, střih, hudební režie)
 • Cyklus Náš dům v kosmu (20minutové přednášky na 3 kamery v přírodě) 42 dílů

Divadlo

 • Divadlo Husa na Provázku (1991–1997)
 • Zlínské divadlo
 • Národní divadlo v Praze
 • Divadlo na Vinohradech
 • Divadlo Glans – Pohádky pro děti
 • ACT – Černé divadlo – představení v Praze, ve Španělsku a Latinské Americe
 • Autorská představení (scénář, režie, herectví, dekorace, choreografie): Grotesky na boso – Divadlo Inspirace, Alfred ve dvoře, Špiritus – Divadlo Inspirace, Půjdeme do divadla – divadlo U Kaštanu

Hodnocení a ceny

2017

Autorská a režisérská dvojice – Schmidt/Studničková získali Krameriovu cenu (novinářskou cenu Asociace nezávislých médií) za televizní publicistiku.

Filmy České televize z dílny Otakáro Schmidt/Jana Studničková vyšly ve španělské filmové společnosti Goya Producciones (Serie Historia) pro celý svět.

2015

Společenost Goya Producciones koupila filmy první balíček filmů z dílny Otakáro Schmidt/Jana Studničková – pro španělsky mluvící země, zvláště pak Latinskou Ameriku.

Společnost Goya Producciones je světovým lídrem v oblasti výroby a distribuce audiovizuálních filmů, obsahujících humanistické hodnoty. Filmy úspěšně šíří po celém španělsky mluvícím světě. Citace ředitele společnosti: „V poslední době jsme se seznámili s tvorbou výjimečných českých tvůrců O. M. Schmidta a J. K. Studničkové. Jejich filmy jsou mimořádné svým obsahem i osobitým tvůrčím zpracováníma společnost Goya Producciones má zájem o dlouhodobou spolupráci s těmito filmaři. Jejich filmy v jednotném stylu jsou vhodné pro naše zájmy v oblasti distribuce, prodeje a vysílání v televizi.

Mluvčí České biskupské konference P. Tomáš Holub prezentoval v USA, ve Washingtonu, na Českém velvyslanectví – film České televize – Pražské Jezulátko – za přítomnosti velvyslankyně Latinské Ameriky.

2014

Maďarský premiér a jeho tým a velvyslanectví poslali tuto nótu ohledně filmu Svatý Vojtěch – zkrácená citace: „Děkujeme za Vaši práci, která spojuje lidi a národy ve Střední Evropě skrze trvalé křesťanské hodnoty“.

Film Cyril a Metoděj byl vybrán na festival: European Television Festival of Religious (Holandsko).

Z italského Orvieta byl poslán z radnice dopis vedení ČT: „chtěli bychom Vám za italskou stranu organizátorů štafetového běhu Corpus Domini poděkovat za vznik působivého dokumentárního filmu Cesty víry – Corpus Domini autorů a režisérů Otakára Schmidta, Jany Studničkové a producenta ČT Patricka Diviše. Tento dokument vystihl a stylově originálně zhodnotil naše dlouholeté poselství o přátelství. Toto poselství navazuje na události eucharistického zázraku, který se stal před 750 lety v Bolseně a je oslavován v nedalekém Orvietu.

2013

Film Pražské Jezulátko bylo představeno v Peru, v Limě za přítomnosti zástupců obou ministerstev zahraničí a kultury.

2012

Nominace na evropskou cenu Per Artem ad Deum za filmy s křesťanskou tématikou, speciálně za film Pražské Jezulátko. Vedoucí oddělení kinematografie – Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury (na základě pozvání do evropské soutěže – Cena Papežské rady pro kulturu – Per Artem at Deum) nominovali (s doporučením ministryně kultury Aleny Hanákové) filmové projekty České televize Otakára Schmidta (jako prvního Čecha), s odůvodněním – projekty výraznou měrou přispěly k podpoře kultury, umění, historie a tradice ve spojitosti s náboženstvím, a současně napomohly k posílení kulturních tradic a vazeb v Evropě. Otakáro Maria Schmidt nakonec skončil v evropském kontextu za vítězem, kterým se stal legendární hudební skladatel Ennio Morricone.

2012

Institucí dokumentárních filmů IDF byl film Pražské Jezulátko vybrán pro East Silver Market – největší středoevropský a východoevropský trh s dokumentárními filmy.

K tomuto filmu byla vyrobena originální skleněná verze Pražského Jezulátka, která se poté stala darem kardinála Dominika Duky pro papeže Benedikta XVI. za udělení hodnosti kardinála.

Grant udělil primátor Prahy. DVD s filmem Pražské Jezulátko se stalo jedním z nejúspěšnějších titulů ČT.

2007

Filmový festival AFO – Academia Film Olomouc 2007 (nejstarší festival dokumentárních filmů) udělil hranému dokumentárnímu filmu – Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (tajemství a moc jezuitů) – Cenu studentské poroty za nejlepší český populárně-vědecký dokumentární film.

Film o jezuitech – Nejsme andělé, jen děláme jejich práci sklidil úspěch na několika promítáních v Hollywoodu a byl vyžádán dále na několik seminářů v Culver City a Los Angeles.

Odkazy

Fotografie