Kde jsem:

Svět knihy 2019 — Svět knihy — Edice ČT — Vše o ČT — Česká televize

Edice ČT

Edice ČT

  • Vlastní výroba produktů v návaznosti na pořady a osobnosti ČT.
  • Produkty k dostání v prodejně na Kavčích horách nebo v eShopu ČT.

Česká televize na mezinárodním veletrhu Svět knihy Praha 2019

Svátek všech čtenářů, spisovatelů, překladatelů i ostatních tvůrců knih nastal ve čtvrtek 9. května na pražském Výstavišti v Holešovicích a pokračoval až do nedělního podvečera. Konal se již 25. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha.

Svět knihy 2019

Stánek České televize tradičně otevřel její obchodní ředitel Hynek Chudárek. U symbolického přestřižení stuhy mu zdatně asistovaly scenáristka Tereza Brdečková a pamětnice roku 1968 Jaroslava Mendlová. Právě ony spolu s dalšími navázaly prvním bodem bohatého programu − besedou ke knize Ten okamžikMůj osmašedesátý. Publikace vznikla podle dvou stejnojmenných dokumentů, o nichž pohovořily spolu s kreativní producentkou Alenou Müllerovou jejich tvůrkyně Tereza Brdečková a Zuzana Trávníčková. Do besedy se zapojili také další z účastníků dramatických srpnových událostí – František Jaroš a Karel Majer, jejichž příběhy jsou zařazeny mezi pětadvaceti neméně dramatickými osudy ve zmíněné knize. Následky okupace v roce 1968 zmínil historik Lukáš Cvrček, který se podílel na obou pořadech i knize. Úvodní beseda se tedy odvíjela plně v duchu hlavního tématu letošního knižního veletrhu, jež znělo „paměť a vzpomínky”. Prvním veletržním dnem noblesně provedl erudovaný moderátor Václav Žmolík.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

Stejné motto rezonovalo i v dalších akcích Edice ČT, protože Česká televize má i v tomto směru opravdu co nabídnout. Dvě, diváky hojně navštívené a pozorně sledované besedy patřily knize Čechoslováci v Gulagu II. Její autoři z Ústavu pro studium totalitních režimů –Jan Dvořák, Jaroslav Formánek a Adam Hradilek nastínili osudy dalších československých občanů postižených represemi sovětské mašinérie ve dvacátých až padesátých letech minulého století.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

Význam historie a náhled na ni prostřednictvím osobností, společnosti a vývoje krajiny názorně předestřela renomovaná autorka, profesorka Eva Semotanová při besedě ke své knize Historie mezi osmičkami. Nevšední publikace vznikla ve spolupráci České televize a Evropského vzdělávacího institutu Karla IV. O fenoménu Otce vlasti pohovořil proto ředitel institutu Jan Vaculík.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

Historii spojenou se vznikem samostatného československého státu připomněli autoři knihy Rašín – Jiří Svoboda a Marča Arichteva. Na besedu ke knize a stejnojmennému filmu Jiřího Svobody přijala pozvání i pravnučka Aloise Rašína – Karolína Breitenmoser Stransky. Kultivované dámě, žijící po odchodu celé Rašínovy rodiny v zahraničí, naslouchalo maximálně soustředěné publikum, když velmi sugestivně líčila osobnost tohoto výjimečného „muže 28. října“ a hodnoty, které vyznával a které se v její rodině předávají z generace na generaci.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

Každá historická doba zanechává svůj otisk v krajině, v níž žijí a tvoří lidé. Toto téma systematicky mapuje pořad pozitivních reportáží Toulavá kamera i ediční řada stejnojmenných knih. Osmadvacátý díl knihy Toulavá kamera přišli na veletrh představit tvůrci pořadu Iveta Toušlová a Josef Maršál. Knižní novinku vonící ještě tiskařskou černí spolu s nimi pokřtili s humorem sobě vlastním Martin Dejdar a Petr Vacek.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

Krajinu viděnou s úžasem dokázal zachytit Petr Krejčí se svými spolupracovníky ze společnosti Orchis film v přírodopisném cyklu i v trojjazyčné publikaci Krajinou domova. Při besedě autor zejména vyzdvihl, jak je důležité uvědomovat si, že krajina, kterou přetváříme, patří nejen nám, ale navazujeme na dědictví našich předků a záleží na tom, co předáme svým potomkům.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

Milé retro připomínající dovednosti a moudrost našich předků ve využívání přírodních zdrojů pro přípravu pokrmů i léčení neduhů zachycuje další horká knižní novinka Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli. Návštěvníky veletrhu přišly pozdravit autorka knihy Michaela Učňová a za všechny tři průvodce pořadem Tereza Hátleová. Diváci sledující se zájmem jejich povídání s moderátorkou Janou Havrdovou si neopomněli přijít pro kýžené podpisy.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

„Zdravá krajina, zdravé suroviny, zdravé recepty a zdraví lidé.“ To je leitmotiv moderní kuchařky Kateřiny Winterové nazvané příznačně Jíst a žít. Podle této knihy se natáčela šestá řada pořadu Herbář a usměvavá Kateřina z ní na veletrhu stihla připravit pikantní salát z grapefruitů a ředkviček z vlastní zahrádky a ještě zodpovědět otázky moderátorky Jany Havrdové. Ani v tomto případě nechyběli zájemci o podpis této autorky, která se po šesti úspěšných sezónách pořadu Herbář a neméně úspěšných knihách může již právem nazývat ambasadorkou zdravého stylu života.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

V sobotu dopoledne představila moderátorka Jana Havrdová kuchařku Jiřiny Bohdalové Když hvězdy vaří a uvítala i samu hereckou hvězdu. Jiřinu Bohdalovou přišel podpořit Pavel Vítek, který má v knize rovněž dva chutné recepty, a příznivci paní Jiřiny na dvě hodiny tak obsadili a obstoupili modrý stánek České televize, že stěží kdo mohl projít.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

Edice ČT i v letošním roce pamatovala na děti. Pro dětského čtenáře bylo připraveno hned několik akcí. Herci Divadla Puls četli ukázky z večerníčkovských knížek O skřítku RacochejloviZahrádka pod hvězdami a představit se přišli i jejich tvůrci – Emil Šaloun, Martina Komárková, Martin Otevřel, Zdena Krejčová a Petra Braunová. O tyto pohádkové publikace si malí diváci také s chutí zasoutěžili.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

Závěr doprovodného programu byl divoký. Aby ne, když se hovořilo o nespoutané africké přírodě! Fotografka Taťána Typltová zastoupila i nemocného autora, Václava Chaloupka a představila jejich společnou knižní novinku Africká abeceda. Okolo stánku České televize tak řvali pomyslní lvi, dusali sloni, uháněly antilopy, zuby klapali krokodýli a kroužili marabuové. Texty prolnuté autorovými vzpomínkami na opakované filmařské návraty na tento exotický kontinent tak vlastně také naplnily hlavní motto knižního veletrhu. Ukázky z knihy aspirující na přední místo v knihovnách milovníků divoké přírody přednesl herec Josef Horák.

Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019 Svět knihy 2019

Pětadvacátý ročník svátku všech tvůrců a přátel knih skončil pro Edici České televize úspěšně. „Pro čtenáře jsme připravili celkem 13 besed, autogramiád a scénických čtení s více než sedmdesáti účinkujícími. Všechny akce byly hojně navštívené a čtenáři se o nové knihy živě zajímali. Je to rozhodně užitečná zpětná vazba a pozitivní motivace do další nakladatelské práce,“ prozradila své dojmy z veletrhu hlavní redaktorka Edice ČT Jitka Saturková.

Edice České televize se těší na další setkávání se svými čtenáři, ať již na 26. ročníku největšího tuzemského knižního veletrhu, nebo prostřednictvím svého nového facebooku!

Foto: archiv Edice ČT (Petr Čepela a Pavla Černá)