Kde jsem:

Svět knihy 2009 — Svět knihy — Edice ČT — Vše o ČT — Česká televize

Edice ČT

Edice ČT

  • Vlastní výroba produktů v návaznosti na pořady a osobnosti ČT.
  • Produkty k dostání v prodejně na Kavčích horách nebo v eShopu ČT.

Česká televize na veletrhu Svět knihy 2009 – střípky z 15. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu

Edice České televize již potřetí prezentovala knižní produkci České televize a s ní spojené pořady a jejich tvůrce, herce a moderátory na největším tuzemském knižním veletrhu Svět knihy, který se na pražském výstavišti konal ve dnech 14. – 17. května.

V rámci doprovodného programu udělila Ceny Kolegia generálního ředitele ČT a každý den zvala návštěvníky k zajímavým setkáním, autogramiádám a besedám.

Pátek 15. 5. 2009 – 10.00

Autorka Monika Elšíková představila dětem svou knihu Bubu. Vánoční příběh. Spolu s ní s žáky 6. tříd základní školy besedovala šéfdramaturgyně Centra tvorby pro děti a mládež Kateřina Krejčí a akci bravurně moderoval moderátor Hřiště 7 Luděk Horky.

Povídání nad knihou, která dětem sdělnou formou přibližuje vážná témata, jako je šikanování, xenofobie či rasismus, završila Monika Elšíková přečtením krátké pasáže z knihy. Děti ukázkou nadchla a mnohé z nich si knížku hned po besedě běžely zakoupit k stánku České televize. Při následné autogramiádě si autorka ještě povídala s dětmi, které nejvíce otázek napadlo až po akci :-).

Bubu Bubu Bubu Bubu

Pátek 15. 5. 2009 – 13.30

Příjemné posezení s Šárkou Pavličovou, autorkou knihy Sama doma, kterou Edice ČT připravila jako dárek k 10. narozeninám pořadu Sama doma, uváděla Marie Retková. Vedle autorky se návštěvníkům veletrhu a věrným divačkám i divákům pořadu Sama doma představily Michaela Losová, dramaturgyně pořadu, moderátorky pražského vydání Stáňa Lekešová a Martina Vrbová-Hynková a až z Brna na veletrh dorazily moderátorky Petra Špičková a Jana Musilová.

Jejich kolegyně z ostravského televizního studia Linda Bendová a Jana Bohušová mohly být přítomny pouze formou přímého přenosu na plošné obrazovce, jelikož právě odvysílaly ostravské vydání Sama doma. Povídalo se o tom, jaké je to být moderátorkou v přímém přenosu, čeho je třeba se vyvarovat, jaká témata se v pořadu objevují nejčastěji, a samozřejmě i o nápadu vydat knížku k pořadu. Především díky nosnému hlasu Jany Musilové zazněla i úvodní melodie, kterou diváci důvěrně znají, neboť ji slýchají od pondělí do pátku. Řada návštěvníků si melodii zabroukla společně s moderátorkami pořadu.

Sama doma Sama doma Sama doma Sama doma

Sobota 16. 5. 2009 – 11.00

Stánek Edice ČT patřil pražským věžím. Nevěříte? Edice ČT křtila s autorem knihy Bedřichem Ludvíkem a hercem Viktorem Preissem žhavou novinku nakladatelství, která je knižním vydáním stejnojmenného televizního cyklu Praha, město věží. Alexandr Hemala se obou pánů vyptal na natáčení pořadu – kolik věží obešli, kolik schodů vyšlapali a jaké pak bylo převádění scénáře do knižní podoby nebo kreslit k ní ilustrace (jejichž autorem nebyl nikdo jiný než Viktor Preiss).

Knížku na knihkupecké pulty uvedla také vedoucí Edice ČT Jana Semelková, která jí popřála hodně úspěchu u čtenářů. Někteří z nich poté vzali ztečí prodejní stánek Edice ČT, takže se prodávající dívky měly věru co otáčet. Pro zpestření akce autor ještě zapěl úvodní píseň cyklu za doprovodu kytary. Následná autogramiáda téměř nebrala konce.

Praha, město věží Praha, město věží Praha, město věží Praha, město věží

Sobota 16. 5. 2009 – 13.30–16.00

Sobotní odpoledne patřilo pamětníkům. Nejdříve Aleš Cibulka přivítal autory knížky Potomci slavných vzpomínají (4) – novinky Edice ČT – Václava Filipa a Libuši Štědrou, která mu poté pomáhala identifikovat všechny potomky slavných, kteří si na stánku České televize dali dostaveníčko za hudebního doprovodu H&H blues – skupiny, v níž účinkuje jeden z potomků Jakuba Jana Ryby.

Ve vzpomínkách na slavné předky – Františka Křižíka, Eduarda Hakena a Marii Glázrovou, Ference Futuristu a Emana Fialu či Františka Palackého zaznělo mnoho motivů, které přítomné návštěvníky autogramiády dojímaly nelíčenou a upřímnou oslavou českého umu a dovednosti, stejně jako schopnosti uchovat si prostou národní hrdost a předávat ji z generace na generaci i v daleké cizině. Všichni poté trpělivě stáli dlouhé fronty, aby získali podpisy potomků slavných.

Potomci slavných vzpomínají Potomci slavných vzpomínají Potomci slavných vzpomínají Potomci slavných vzpomínají

Sobota 16. 5. 2009 – 15.00

Od 15 hodin pak Aleš Cibulka představil stolní kalendář z vlastní autorské dílny – Cibulkův kalendář pro pamětníky 2010. Již druhým rokem tak budou tisíce domácností v týž den pročítat zajímavosti o filmových idolech 30. a 40. let minulého století a pohlížet na fotografie z unikátní sbírky filmového historika a znalce Milana Wolfa.

Kalendář na cestu k jeho pravidelným uživatelům pomohly vypravit vedoucí Edice ČT Jana Semelková, výtvarná redaktorka Jana Mikulecká a editorka kalendáře Jitka Saturková, která se přítomným svěřila, že nikdy netušila, že kalendář může být důležitější než kniha. Nicméně ověřila si, že v případě čtivých textů Aleše Cibulky lákajících mimo jiné peprnými historkami ze života slavných filmových hvězd, ale zároveň vynikajících až úzkostlivou faktografickou přesností, to platí stoprocentně. I Aleš Cibulka se poté ocitl v obležení svých fanoušků, kteří si následně kalendář spokojeně odnášeli s ukořistěným autogramem.

Cibulkův kalendář pro pamětníky 2010 Cibulkův kalendář pro pamětníky 2010 Cibulkův kalendář pro pamětníky 2010 Cibulkův kalendář pro pamětníky 2010

Neděle 17. 5. 2009 – 11.00

Na všechny milovníky pohádek čekal další křest a především uvítání úplně prvního titulu nové ediční řady Večerníček – Chaloupka na vršku. Moderátorka a herečka Radka Tesárková představila přítomným několik tvůrců, kteří měli lví podíl na diváckém úspěchu stejnojmenného večerníčku Chaloupka na vršku – autorku Šárku Váchovou, dramaturgyni Marii Kšajtovou, animátora Davida Filcíka a dva zástupce herců, kteří animovaným postavičkám propůjčili své hlasy – Danu Syslovou a Otakara Brouska ml., ale také odpovědnou redaktorku knížky Jiřinu Tejkalovou a Janu Semelkovou, která za Edici ČT slíbila, že krásných knížek k večerníčkům ještě přibude.

Milé nedělní dopoledne se poté jakoby kouzlem proměnilo v podvečer, neboť všichni – malí, velcí – se při následné autogramiádě nemohli odtrhnout od plošné obrazovky, na níž právě běžela jedna líbezná večerníčkovská Chaloupka za druhou.

Chaloupka na vršku Chaloupka na vršku Chaloupka na vršku Chaloupka na vršku

Foto: Jiří Bytčánek a Karel Semelka