Kde jsem:

Poznejte nás

Poznejte nás

Výroční zprávy — Publikace — Vše o ČT — Česká televize

Publikace

Publikace

  • Česká televize informuje veřejnost o své činnosti také prostřednictvím řady publikací.

2023

Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2023 (PDF; 1,72 MB)

Dodatečné informace
ČT art (PDF; 549,2 kB)
ČT D (PDF; 515,5 kB)
ČT sport (PDF; 514,7 kB)
ČT2 (PDF; 762,0 kB)
ČT24 (PDF; 497,8 kB)
TPS - Tvůrčí producentské skupiny (PDF; 692,9 kB)

2010

Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010 (1,12 MB)

Přílohy

Přílohy č. 1, 2, 4, 5 (xls, 585 kB):
1. 1. Cash flow České televize za rok 2010
1. 2. Odvysílané pořady za rok 2010 dle programových typů
1. 3. Přehled výroby pořadů za rok 2010
2. 1. Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2010
2. 2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2010 podle organizačních útvarů České televize
2. 3. Vyúčtování účtu České televize pro užití výnosu z reklamy za rok 2010
2. 4. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2009 a 2010
2. 5. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2005–2010
4. 1. Přehled investičních výdajů České televize za rok 2010
5. 2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2005–2010
5. 3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2005–2010
5. 4. Stav a vývoj počtu televizních přijímačů v roce 2010
5. 5. Úhrady televizních poplatků v roce 2010

Příloha č. 3 (pdf, 1,55 MB)
3. 1. Organizační struktura k 31. 12. 2010
5. 1. Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků

Příloha č. 6. 1. Účetní výkazy České televize za rok 2010 (pdf, 3,02 MB)

Příloha č. 6. 2. Příloha k účetní závěrce (pdf, 11,6 MB)

Příloha č. 7. 1. Zpráva auditora k Výroční zprávě o hospodaření České televize (pdf, 1,21 MB)

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 (1,7 MB)

Přílohy

2009

Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 (762 kB)

Přílohy

Příloha č. 1 (xls, 143 kB):
1.1 Cash flow České televize za rok 2009
1.2 Odvysílané pořady za rok 2009 dle programových typů
1.3 Přehled výroby pořadů za rok 2009

Příloha č. 2 (xls, 273 kB)
2.1 Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2009
2.2 Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2009 podle organizačních útvarů ČT
2.4 Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2008 – 2009
2.5 Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2004 – 2009

Příloha č. 2 (pdf, 152 kB)
2.3 Vyúčtování účtu ČT pro užití výnosu z reklamy za rok 2009

Příloha č. 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2009 (pdf, 707 kB)

Příloha č. 4.1 Přehled investičních výdajů České televize za rok 2009 (xls, 85 kB)

Příloha č. 5 (pdf, 138 kB)
5.1 Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků

Příloha č. 5 (xls, 115 kB)
5.2 Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2004 – 2009
5.3 Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2004 – 2009
5.4 Stav a vývoj počtu televizních přijímačů v roce 2009
5.5 Úhrady televizních poplatků v roce 2009

Příloha č. 6.1 Účetní výkazy České televize za rok 2009 (pdf, 8 MB)

Příloha č. 6.2 Příloha k účetní závěrce (pdf, 2 MB)

Příloha č. 7.1 Zpráva auditora k Výroční zprávě o hospodaření ČT (pdf, 236 kB)

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 (2,8 MB)

Přílohy

2008

Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2008 (523 kB)

Příloha č. 1: (325 kB)
1. 1. Cash flow České televize (přehled o peněžních tocích) za rok 2008
1. 2. Odvysílané pořady za rok 2008 dle programových typů
1. 3. Přehled výroby pořadů za rok 2008
1. 3. Přehled výroby pořadů – nákladovost výroby podle žánrů ukončených v roce 2008
2. 1. Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2008
2. 2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2008 podle organizačních útvarů České televize
2. 4. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2007 a 2008
2. 5. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2003 – 2008
4. 1. Přehled investičních výdajů České televize za rok 2008
4. 1. Přehled investičních výdajů ČT v Praze za rok 2008
4. 1. Přehled investičních výdajů TS Brno za rok 2008
4. 1. Přehled investičních výdajů TS Ostrava za rok 2008
5. 2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2003 – 2008
5. 3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2003 – 2008
5. 4. Stav a vývoj počtu televizních přijímačů v roce 2008
5. 5. Úhrady televizních poplatků v roce 2008

Příloha č. 2: (353 kB)
2. 3. Vyúčtování účtu České televize pro užití výnosů z reklam za rok 2008
3. 1. Organizační struktura k 31. 12. 2008
5. 1. Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků

6. 1. Účetní výkazy České televize za rok 2008
6. 2. Příloha k účetní závěrce

7. 1 Zpráva auditora pro Radu České televize (2,40 MB)

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2008 (4,73 MB)

Příloha 5.1. Organizační schéma ČT (320 kB)
Příloha 5.2. Zahraniční zpravodajové (243 kB)
Příloha 5.3. Přehled účasti členů RČT na jednáních (28 kB)
Příloha 5.4. Základní koncepce a zásady Rady ČT při vyřizování podnětů a stížností (69 kB)
Příloha 5.5. Usnesení EP č. 10 (34 kB)
Příloha 5.6. Vysílání ČT v roce 2008 v grafech (1,44 MB)
Příloha 5.6.1. Sledovanost – podíl na divácích, rok 2008 (1,04 MB)

2007

Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2007 (437 kB)

Příloha č. 1: (196 kB)
1. 1. Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2007
1. 2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2007 podle organizačních útvarů České televize
1. 3. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2006 a 2007
1. 4. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2002 – 2007
3. 2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2002 – 2007
3. 3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2002 – 2007
3. 4. Stav a vývoj evidovaných televizních přijímačů za rok 2007
3. 5. Úhrady televizních poplatků za rok 2007

Příloha č. 2: (2,78 MB)
1. 5. Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2007
2. 1. Organizační struktura k 31. 12. 2007
3. 1. Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků v roce 2007
4. 1. Účetní výkazy České televize za rok 2007
4. 2. Příloha k účetní závěrce
5. 1. Zpráva auditora pro radu České televize

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2007 (1,10 MB)

Příloha 5.1. Statut ČT (72 kB)
Příloha 5.2. Organizační řád České televize (350 kB)
Příloha 5.3. Závěry z jednání Etického panelu České televize (134 kB)
Příloha 5.4. Koncepce vyřizování stížností a podnětů (44 kB)
Příloha 5.5. Přehled účasti členů Rady České televize na jednáních v roce 2007 (22,9 kB)
Příloha 5.6. Zahraniční zpravodajové v roce 2007 (264 kB)
Příloha 5.7. vysílání ČT v grafech 2007 ku 2006 (878 kB)
Příloha 5.7.1. Sledovanost - podíl na divácích, rok 2007 (1,14 MB)
Příloha 5.8. Výzkum TV diváků a Image TV stanic (116 kB)

2005

Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2005 (349 kB)

Příloha 1.1 Organizační schéma ČT k 31. 12. 2005 (373 kB)
Příloha 2.1 Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2005 (27 kB)
Příloha 2.2 Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2005 podle organizačních útvarů České televize (37 kB)
Příloha 2.3 Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2004 - 2005 (31 kB)
Příloha 2.4 Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2001 - 2005 (29 kB)
Příloha 2.5 Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2005 (45 kB)
Příloha 3.1 Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků v roce 2005 (22 kB)
Příloha 3.2 Stav a vývoj evidovaných televizních přijímačů v roce 2005 (31 kB)
Příloha 3.3 Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 1996 - 2005 (22 kB)
Příloha 3.4 Poplatníci osvobození od televizních poplatků (19 kB)
Příloha 3.5 Úhrady televizních poplatků v roce 2005 (28 kB)
Příloha 4.1 Účetní výkazy České televize za rok 2005 - aktiva (31 kB)
Příloha 4.1 Účetní výkazy České televize za rok 2005 - pasiva (23 kB)
Příloha 4.1 Účetní výkazy České televize za rok 2005 - výkaz zisku a ztráty (33 kB)
Příloha 4.2 Příloha k účetní závěrce (184 kB)
Příloha 5.1 Zpráva auditora pro Radu České televize (161 kB)

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2005 (512 kB)

Příloha 5.1. Statut České televize (47 kB)
Příloha 5.2. Zahraniční zpravodajové v r. 2005 (131 kB)
Příloha 5.3. Závěry z jednání Etického panelu České televize (48 kB)
Příloha 5.4. Základní koncepce vyřizování stížností a podnětů (33 kB)
Příloha 5.5. Přehled účasti členů Rady České televize na jednáních v r. 2005 (21 kB)
Příloha 5.6. Obraz vysílání České televize v roce 2005 v grafech (568 kB)

Vysílací schéma ČT 2005 (157 kB)

1997