Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

10. 1. 2018

Reakce České televize na Analýzu předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu

Krajské a senátní volby 2016

Analýza předvolebního vysílání České televize (ČT) před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016, kterou zpracovalo Centrum pro mediální studia (CEMES) na objednávku Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), obsahuje několik zásadních nedostatků. Kvantitativní obsahová analýza prostoru poskytnutého politickým stranám využívá neobhájené postupy měření, nezohledňuje všechny dílčí výsledky rovným způsobem a obsahuje elementární početní chyby. Kvalitativní analýza tendenčně vybírá údajné případy zvýhodnění některých politických stran bez uvedení potřebného kontextu. Nedostatky lze navíc odhalit již v samotném zadání analýzy, jehož podobu ale zpracovatelé ani neupravili, ani na tyto problematické aspekty v závěrečném dokumentu neupozornili.

Dle § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 483/1991 Sb. je Česká televize povinna poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Vyváženost je tedy třeba posuzovat „ve svém celku“. Zpracovaná analýza však posuzuje vyváženost odděleně a dle jednotlivých relací, což jde zcela proti zákonu o České televizi.

Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu.

Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize

Přílohy

Reakce České televize na analýzu CEMES (549 kB)