Pořady

z Boží vůle římská císařovna, uherská a česká královna, arcivévodkyně rakouská, vévodkyně burgundská

Marie Terezie

narozena 13. května 1717
zemřela 29. listopadu 1780

Celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna se narodila jako nejstarší dcera císaře Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické. V mládí se Marie Terezie hojně věnovala tanci, zpěvu a také herectví. Již v pěti letech se seznámila se svým o deset let starším nastávajícím manželem Františkem Štěpánem.

Sňatku však nebyla nakloněna Francie, neboť František Štěpán byl dědicem Lotrinska. Po válce o polské následnictví ale František Štěpán Lotrinsko ztratil, takže svatbě již nic nebránilo.

Karlu VI. ku spokojenému provdání dcery chybělo už jen zajistit jí dědictví po přeslici. Snahy o mužského potomka již dávno vzdal, ale o to víc úsilí věnoval prosazení takzvané pragmatické sankce, která vládu Marie Terezie měla zajistit.

První roky vlády nebyly pro Marii Terezii snadné. Problémy měla nejen s okolními zeměmi, ale i uvnitř Rakouska, kde se některým mužům nelíbilo, že jim má vládnout žena. V letech 1740 až 1748 vypukl konflikt o rakouské dědictví, kdy si trůn Habsburské monarchie začnou nárokovat sousední Prusko, Bavorsko a Francie. Celý střet se roztáhl do několika víceméně samostatných válek, jejichž závěrečným důsledkem byla pro Rakousko ztráta Piarmu, Piacenzu, Giustallu a Slezska. Nicméně Marie Terezie si stále zvládla udržet Rakouské Nizozemí a Milán. Všechny země, které podepsaly v roce 1748 mír se navíc zavázaly k uznání platnosti pragmatické sankce.

Po smrti Karla VII. byl římským císařem zvolen František Štěpán, manžel Marie Terezie. Ta o jeho zvolení stála a sama jej prosazovala u kurfiřtů. V následujících letech se Marie Terezie věnovala posilování Habsburské moci a upevňováním spojenectví sňatkovou politikou. Její syn Josef II. si vzal Isabelu Parmskou, vnučku francouzského Ludvíka XV. Španělskou přízeň pak zajistil sňatek druhého syna Leopolda s Marií Ludovikou. Dceru Marii Karolinu pak Marie Terezie provdala za Ferdinanda IV., syna Karla IV.

Po upevnění moci ale rod Habsburků zasáhla smrt v podobě neštovic. V letech 1761 a 1762 zemřeli Marii Terezii dvě děti a následně zemřela také Isabela Parmská. Josef II. si pak i přes svůj odpor musel vzít Marii Josefu Bavorskou, která však také zemřela v roce 1767, dva roky od svatby.

Smrt svého manžela a císaře Františka I. nesla Marie Terezie těžko a po zbytek života chodila oblečená již jen v černé barvě. Spoluvládcem Marie Terezie se automaticky stal syn Josef II. Josef II. se však začal od matky postupně distancovat a snažil se vládnout sám, zatímco si stále užíval svobodného a nevázaného života.

Marie Terezie zemřela 29. listopadu 1780 poté, co se nachladila na lovu. Je pohřbena v rodinné kapucínské kryptě po boku svého manžela.

Výročí  Marie Terezie – 300 let

alternative text

Vláda Marie Terezie

Portrét rakouské arcivévodkyně a jediné ženy na českém trůně, jejíž vláda proslula řadou osvícených reforem (1998). Režie M. Petřík

alternative text

Letní filmová škola Uherské Hradiště 2017 - stan ČT

Marie Terezie

Jan Maxa

alternative text

MFF Karlovy Vary 2017... Marie Terezie – 300 let

ČT na MFF Karlovy Vary 2017

Marie Terezie

Láska versus politika

alternative text

Historie.cs

Marie Terezie – matka dynastie

Marie Terezie – matka dynastie. Její panování začalo válkami o rakouské dědictví, když obhájila své postavení, přišla s reformami, které změnily monarchii

alternative text

Marie Terezie, Její Veličenstvo a matka

Byla rakouskou šlechtičnou, reformátorkou, bravurní diplomatkou a nejvýznamnější panovnicí českých zemí. Jen málokdo ji však skutečně znal. Historické dokudrama natočené ve spolupráci veřejnoprávních stanic ORF, ARTE, ZDF a České televize odhaluje soukromou tvář osvícené panovnice, jež si už za života vysloužila přezdívku "matka Evropy". Premiérou dokumentu připomínáme 300. výročí narození jedné z nejvýraznějších postav evropských dějin

alternative text

90’ ČT24

Marie Terezie: 300 let od narození

Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku, dnes na téma "Marie Terezie: 300 let od narození".