Studentská okupační stávka na pozadí listopadových událostí v r. 1968. Stávka se konala ve dnech 18. – 21. 11.

Posluchači FAMU v čele s Milanem Maryškou zaznamenali kamerou třídenní okupační stávku, kterou vyhlásili v listopadu 1968 vysokoškolští studenti na protest proti posrpnovému vývoji ve společnosti. Stávkou vyjádřili svou podporu „studentského desatera“, které zaslali politickému vedení. V něm mimo jiné požadovali zrušení cenzury, svobodu slova, shromažďování, dodržování osobních svobod občanů, svobodu výjezdu za hranice či svobodu bádání. „Není v tom radikalismus, chceme jen o málo víc než minimum samozřejmosti,“ říkají studenti, jejichž protest podporovali středoškoláci, dělníci, široká veřejnost i někteří profesoři. Jakkoliv je ze studentů vystupujících v dokumentu cítit naděje a víra v to, že dělají správnou věc (byť jejich nadšení někdy vzbuzuje na tváři úsměv), myšlenka na dvacet let následné normalizace diváka zamrazí.

Napište nám