Život narkomana a kořeny jeho závislosti na základě výpovědí uživatelů drog v socialistickém Československu.
Poločas rozpadu

Film se zabývá narůstající drogovou závislostí mladých lidí v pozdně socialistickém Československu. Na základě výpovědí uživatelů drog je vykreslen život narkomana včetně kořenů jeho závislosti i problémů s ní spojených.

Napište nám