Měsíčník Sousedé divákům poskytuje aktuální obraz ze života menšin a cizinců u nás tak, aby posílil obecné povědomí o ostatních národnostech žijících v naší společnosti. Cyklus mapuje prolínání a vzájemné ovlivňování kulturních i životních zvyklostí, jejich uchovávání členy minorit, ale i případné proměny v českém prostředí. Zabývá se obecnými aspekty začleňování do společnosti i dlouhodobými a každodenními problémy soužití. Motem komponovaného pořadu, ze kterého vzešel jeho název, je nahlédnout do oken našich sousedů. Pochopit a poznat pestrost naší společnosti a snadněji tak spolu komunikovat v našem společném domě, kterým Česká republika je.

Servisní magazín O menšinách a PRO menšiny připravuje osvědčený tým tvůrců cyklu Babylon v dramaturgii Marty Růžičkové. Režie se ujal Martin Rek ve spolupráci s kameramanem Krunoslavem Kiko Ketelešem. Grafickou podobu pořadu vytvořili Niké Papadopulosová a Tomáš Chabrus Hájek, hudební znělku Jakub Krajíček. Pořad vzniká v ostravském centru dramaturgie Marcela Nevína.

Pořad Sousedé Česká televize vysílá co čtyři týdny, v pátek kolem 17. hodiny na ČT2, a reprízuje vždy následující sobotu v 18:55 hod.