Příběh Čechů žijících v cizině, příběh cizinců žijících v Česku, příběhy osobností zastupujících nejrůznější národnostní a etnické menšiny. Dokumentární cyklus Babylon takových příběhů odvyprávěl více než tisícovku. Podle tvůrců by všechny měly být nejen zajímavé, ale především pozitivní a inspirující. Dokumentární cyklus se na obrazovkách České televize objevuje pravidelně týden co týden od roku 2004, aktuálně každou sobotu po poledni na Dvojce. Za jeho existencí stojí autorka projektu, scenáristka, režisérka a dramaturgyně Marta Růžičková:

„Hlavním kritériem při výběru osobností, jejichž životní příběh pořad Babylon zachytí, není jen skutečnost, že někoho osud zavál do jiné země. Jde o vlastní přístup a postoj daného člověka ke svému životu. Když se někdo, kdo nic nemá nebo všechno ztratil (přinejmenším přišel o své přirozené kulturní prostředí a jazyk), postaví znovu na nohy. Když na společnosti, resp. nové zemi jen neparazituje, ale když ji sám obohacuje svými schopnostmi, talentem nebo zodpovědností.“