Česká šlechta - v poválečném období sešla z očí i z myslí, ale nezmizela ze světa.

Po únorovém převratu v roce 1948 se stali aristokraté a potomci šlechtických rodů třídou, která neměla v socialistické společnosti žádnou budoucnost. V rámci tažení proti tzv. bývalým lidem přišli občané jako Václav hrabě Wratislaw z Mitrowitz, Mikuláš svobodný pán Daczický z Hesslowa či Josef Hrabě Kinský ze Wchynic a Tetova o veškerý majetek a na skromné živobytí si mohli vydělat pouze podřadnými pracemi ve skladech či v lesním hospodářství. Vít Olmer jako student FAMU se rozhodl s notnou dávkou odvahy zjistit, jaký byl v polovině šedesátých let život těch, co v jiných zemích platili po ztrátě moci za smetánku zahrnovanou přízní. Jeho otevřená sonda nepostrádá provokativní a apelativní rozměr a předurčila režisérův osud o několik let později, kdy normalizátoři československého filmu rozhodovali o jeho profesní budoucnosti.

Napište nám