Ve druhém dílu cyklu Beneš 1918 1938 1948 se zaměříme na roky bezprostředně po první světové válce. Přiblížíme zásadní střet s předsedou vlády Karlem Kramářem, řešení vztahu nového státu k německy mluvícím občanům i ozbrojené konflikty. Jako ten s Polskem, ve kterém šlo o Těšínsko

Životně důležitou otázkou pro Československo bylo řešení vztahu nového státu k německy mluvícím občanům. Německé obyvatelstvo bylo zaskočeno a reagovalo na vyhlášení Československa pokusem o oddělení čtyř německých provincií. Ty se měly připojit nejprve k Rakousku a později k Německu. V některých městech musela proti těmto snahám zasáhnout československá armáda. Většinou se to nakonec obešlo bez násilí. K tragickým střetům došlo až při demonstracích v březnu 1919, které si vyžádaly desítky mrtvých na straně sudetských Němců. Konflikty se sudetskými Němci řešil Edvard Beneš na versailleské konferenci i po ní. Spor byl například o memorandu obsahující údaj, kolik Němců v takzvaných Sudetech vlastně žije. Beneš byl obviňován, že počet podhodnotil, naopak česká strana upozorňovala, že Němci opomíjejí českou menšinu v těchto oblastech

Stopáž27 minut
Rok výroby 2018
 ST HD
ŽánrDokument