Kdybychom měli jmenovat významné české hrady, zámky, paláce a jiné památkové skvosty, budeme si muset přiznat, že drtivá většina toho výjimečného, na co můžeme být pyšní, více či méně souvisí se šlechtou. Šlechtické rody jsou přímým pojítkem českého národa s jeho vlastní historií. Dokumentární cyklus Modrá krev Aleny Činčerové je výpravou do světa českých šlechtických rodů. Jak a čím žijí? Jak vnímají mladou českou demokracii a jaká tajemství ukrývají jejich rodové pokladnice?

Ukázka z pořadu

Ukázka z pořadu

Představení dokumentárního cyklu Modrá krev

V mnoha zemích světa patří aristokraté mezi celebrity. U nás, v zemi, kde se cení více peníze a styky než původ, je vlastně vůbec neznáme. Je to hořký důsledek perzekuce z časů komunistické totality. Přesto aristokraté žijí stále mezi námi. Historie jejich rodů je významnou součástí dějin naší země a jejich majetky patří do pokladnice českého kulturního dědictví.

Projekt Modrá krev nabízí nový pohled na českou šlechtu a diváci i odborníci se vzácně shodují na tom, že přinesl řadu překvapivých svědectví o životech šlechticů i náhledech na minulost i současnost. Projekt ukázal pozitivní pohled na svět moudrých a zajímavých lidí. Nabídnul svědectví o tom, že šlechticové nevnímají křivdy posledního století nijak fatálně, naopak se na ně dívají s nadhledem a notnou dávkou specifického humoru. Přinesl vizuálně mimořádně pestrou podívanou po desítkách památek. Zajímavým bonusem je edukativní hodnota. Proto má smysl v projektu pokračovat druhou řadou.

„Druhá řada cyklu Modrá krev není naplněna tak slavnými jmény, které všichni znají odedávna, jako tomu bylo v řadě prvé, protože jsme je vyčerpali. Avšak naopak tím může být zajímavá. Dá se očekávat, že se diváci budou chtít dozvědět více o rodech, jejichž jména jim jsou jen tak trochu povědomá, cosi jim říkají, nebo jsou i zcela neznámá, a proto budí zvědavost. I zde se za názvy rodů skrývají živí lidé z masa a kostí s mnohdy neuvěřitelnými životními osudy. I je spojuje rodokmen probíhající mnoho staletí, úcta k odkazu předků, láska k zemi české i perzekuce za éry totality. Záměrně vybíráme do tohoto pokračování opět jen rody, jejichž aspoň někteří zástupci mluví česky, popřípadě žijí v Česku,“ říká dramaturg Josef Albrecht.

Zasvěceným průvodcem pořadu je hrabě Maria Franz Emanuel Johannes Silvester Kinský, který ale používá praktičtější variantu svého jména: František Kinský, muž, který dobře ví, co znamená být potomkem šlechtického rodu. V každém díle představí jeden rod, bude rozplétat příbuzenské vazby, naslouchat neskutečným životním příběhům a pokusí se divákům přiblížit i současnost, která je téměř neznámá. Důraz bude kladen zejména na nejmladší generaci. Mnozí z této generace totiž vyrostli v exilu, často ani moc netušili, jak rozmanitá je historie země jejich předků. Po sametové revoluci přijeli sem, obyčejně i s rodiči, převzali rodinné dědictví a dnes ho spravují.

„Cyklus Modrá krev je novodobou encyklopedií české šlechty. Diváci se seznámí s významnými šlechtickými rody. Představíme současné šlechtice v České republice, kteří sice jsou potomky slavných rodů se všemi k tomu přináležejícími tituly a hodnostmi zděděnými po předcích, ale zároveň to jsou všechno lidi z masa a kostí,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková. „V minulosti jsme se k nim nechovali úplně nejlépe. Šlechtická jména měla vymizet z naší paměti. Spousta z nich musela emigrovat, v jejich zámcích byly výzkumné ústavy prasat, vojenské nebo zásobovací sklady, zemědělské usedlosti apod. Potomci slavných rodů se ale vracejí a dávají život zanedbaným sídlům. Své zámky, statky, lesy se snaží navrátit zpět do původních podob, a navíc objekty zpřístupňují veřejnosti. Je obdivuhodné, že v sobě nemají hořkost, pocity ukřivdění, ale naopak nadhled, moudrost a noblesu.“

Dokumentární cyklus Modrá krev o české šlechtě, která hrdě navazuje na kořeny svých slavných předků, připravila Tvůrčí producentská skupina Lenky Polákové.

Řekli o projektu

Modrá krev v pořadu Koktejl na Českém rozhlasu

Audiozáznam rozhovoru s hrabětem Františkem Kinským, průvodcem pořadu, a režisérkou Alenou Činčerovou, kteří zvou ke sledování nového dokumentárního cyklu o šlechtických rodech. » Více


Řekli o projektu

Mirka Spáčilová, recenze na iDnes.cz:

„Těžko hádat, jestli dokumentární cyklus Aleny Činčerové zlomí jistý despekt Čechů vůči erbům, ale rozhodně to zkouší přitažlivou metodou. Nešermuje silnými slovy, nechává na divákovi, aby našel přirozenou spojnici mezi příslušníky jednotlivých rodin napříč generacemi od archivů po dnešní děti.“ » Více