Kdybychom měli jmenovat významné české hrady, zámky, paláce a jiné památkové skvosty, budeme si muset přiznat, že drtivá většina toho výjimečného, na co můžeme být pyšní, více či méně souvisí se šlechtou. Šlechtické rody jsou přímým pojítkem českého národa s jeho vlastní historií. Na obrazovky přichází Modrá krev. Nový dokumentární cyklus Aleny Činčerové je výpravou do světa českých šlechtických rodů. Jak a čím žijí? Jak vnímají mladou českou demokracii a jaká tajemství ukrývají jejich rodové pokladnice?

Ukázka z pořadu

Ukázka z pořadu

Představení dokumentárního cyklu Modrá krev

V mnoha zemích světa patří aristokraté mezi celebrity. U nás, v zemi, kde se cení více peníze a styky než původ, je vlastně vůbec neznáme. Je to hořký důsledek perzekuce z časů komunistické totality, kdy českým aristokratům byly vyvlastněny jejich rodinné statky. Mnozí emigrovali. A ti, co zůstali, skončili často ve vězení, nebo přežívali v potupných životních podmínkách.

Přesto aristokraté žijí stále mezi námi. Historie jejich rodů je významnou součástí dějin naší země a jejich majetky patří do pokladnice českého kulturního dědictví.

„Cyklus Modrá krev je novodobou encyklopedií české šlechty. Diváci se seznámí s osmi významnými šlechtickými rody. Představíme současné šlechtice v České republice, kteří sice jsou potomky slavných rodů se všemi k tomu přináležejícími tituly a hodnostmi zděděnými po předcích, ale zároveň to jsou všechno lidi z masa a kostí,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková. „V minulosti jsme se k nim nechovali úplně nejlépe. Šlechtická jména měla vymizet z naší paměti. Spousta z nich musela emigrovat, v jejich zámcích byly výzkumné ústavy prasat, vojenské nebo zásobovací sklady, zemědělské usedlosti apod. Potomci slavných rodů se ale vracejí a dávají život zanedbaným sídlům. Své zámky, statky, lesy se snaží navrátit zpět do původních podob, a navíc objekty zpřístupňují veřejnosti. Je obdivuhodné, že v sobě nemají hořkost, pocity ukřivdění, ale naopak nadhled, moudrost a noblesu.“

Zasvěceným průvodcem pořadu je hrabě Maria Franz Emanuel Johannes Silvester Kinský, který ale používá praktičtější variantu svého jména: František Kinský, muž, který dobře ví, co znamená být potomkem šlechtického rodu. V každém díle představí jeden rod, bude rozplétat příbuzenské vazby, naslouchat neskutečným životním příběhům a pokusí se divákům přiblížit i současnost, která je téměř neznámá. Důraz bude kladen zejména na nejmladší generaci. Mnozí z této generace totiž vyrostli v exilu, často ani moc netušili, jak rozmanitá je historie země jejich předků. Po sametové revoluci přijeli sem, obyčejně i s rodiči, převzali rodinné dědictví a dnes ho spravují. Ale jak se vyrovnávají s českým prostředím? A jak ho vnímají?

Dokumentární cyklus Modrá krev o české šlechtě, která hrdě navazuje na kořeny svých slavných předků, připravila Tvůrčí producentská skupina Lenky Polákové. Na obrazovkách jej diváci mohou sledovat od 26. ledna 2017 ve 21:35 na ČT2.

Řekli o projektu

Modrá krev v pořadu Koktejl na Českém rozhlasu

Audiozáznam rozhovoru s hrabětem Františkem Kinským, průvodcem pořadu, a režisérkou Alenou Činčerovou, kteří zvou ke sledování nového dokumentárního cyklu o šlechtických rodech. » Více


Řekli o projektu

Mirka Spáčilová, recenze na iDnes.cz:

„Těžko hádat, jestli dokumentární cyklus Aleny Činčerové zlomí jistý despekt Čechů vůči erbům, ale rozhodně to zkouší přitažlivou metodou. Nešermuje silnými slovy, nechává na divákovi, aby našel přirozenou spojnici mezi příslušníky jednotlivých rodin napříč generacemi od archivů po dnešní děti.“ » Více