Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Toto vydání pořadu je závěrečným dílem ročního cyklu. Šance dosáhnout na evropské peníze a splnit si tak svoje sny a plány však kalendářním koncem roku nekončí.

Klikněte pro větší obrázek Informace o objemu finančních prostředků, o zjednodušení některých administrativních úkonů a rozšíření oblastí, do kterých peníze prostřednictvím strukturálních fondů EU v následujících letech budou proudit, nám poskytla vedoucí Eurocentra v Praze ing. Jana Kalabisová a její kolegyně Mgr. Eva Matulová.

Klikněte pro větší obrázek Přehled a charakteristiku významné oblasti, kam míří velký objem dotací z EU, nám poskytl Ing. arch. Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Co je podstatné – dotace mohou čerpat firmy, obce, občanská sdružení i jednotlivci.

  • www.sfzp.cz
  • zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500

Klikněte pro větší obrázek Vzdělání ve všech formách je bezesporu evropskou prioritou. Tomu také odpovídá objem finančních prostředků, který na tento účel EU poskytuje. Proč tomu tak je a proč se celoživotní vzdělávání stává fenoménem v mnoha členských zemích EU, na to odpovídá ředitelka Národního vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová. 

Klikněte pro větší obrázek Evropské peníze pomáhají realizovat myšlenky, které by jinak zůstaly v zásuvkách psacích stolů a zklamaných lidských duších. Charlie Chaplin kdysi řekl: „Dobré nápady se rodí z touhy po nich...“ Ale nápad sám o sobě neobstojí, když ho nedoprovází trpělivost a odhodlání ho prosadit. Nic z toho zřejmě nechybí Pavlu Skálovi, který nám představuje svůj projekt evropského inzertního bezplatného portálu EUTREE.

Na závěr přinášíme svědectví lidí, kteří úspěšně realizovali projekty dotované prostřednictvím strukturálních fondů. Přes úskalí administrativních překážek na tuto zkušenost vzpomínají s úsměvem. A úsměv a výzva pro dosud nerozhodnuté je ústřední myšlenkou posledního dílu magazínu Eurofondue v letošním roce.
Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3