Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Projekt pro malé obce

Klikněte pro větší obrázek To, že se naše obce a městečka vymaňují z bláta minulých let, že se upravují a zkrášlují, to může nevidět jen slepý. Samozřejmě, že to všechno potřebuje nemalé investice, a samozřejmě i tady pomáhají evropské peníze. Stejně však, jako v každé oblasti i tady, je čerpání financí ze strukturálních fondů docela obtížné.

V městečku Úterý (které je sice oficiálně městem, ale má necelých 400 obyvatel) se lidé také snaží o to, aby jejich místo k životu bylo co nejhezčí. A snaží se společně.

Městečko v západních Čechách bylo vyhlášeno jako památková zóna. Jako většina obcí, tak i tady došlo po válce vinou odsunu k podstatnému úbytku obyvatel a podléhalo následné devastaci. Naštěstí podstatná část historických staveb zůstala zachována. Opraveno je už náměstí a všechny jeho domy. Opraven je i kostel uprostřed města.

Barokní stavba nad městečkem není farním kostelem, ale sloužila jako pohřební kaple, byť jde o objekt značně rozsáhlý. Kostel samozřejmě spravuje církev, ale na jeho opravu se chystá i obec, neboť církev na tak rozsáhlé projekty nemá finance. Společně vypracovaly projekt, který by měl v příštím roce pomoci opravu uskutečnit.

V čerpání z evropských peněz nejsou v Úterý ovšem žádní nováčci, už před lety uspěli s projektem v rámci fondu SAPARD. V novém plánovacím období (2007–2014) je významně zjednodušená administrativa spojená s podáváním projektů. Podstatné je také to, že v programu pro rozvoj malých obcí je pamatováno na financování. Obce mohou získat až 90 % nákladů a je zavedeno zálohové financování – obec dostane ještě před započetím prací 50 % z finanční částky dotací.

DVD „Umělecké sklo v Evropě“

Klikněte pro větší obrázek Nepříliš často se mluví o evropských fondech v souvislosti s uměním. Je to hlavně proto, že do této oblasti nejde příliš mnoho prostředků (ve srovnání třeba s průmyslem, zemědělstvím či infrastrukturou).

Pražskému Umělecko-průmyslovému muzeu se podařilo za pomoci bruselských financí vydat unikátní DVD s titulem „Evropské umělecké sklo po 2. světové válce“. Je na něm zachyceno dílo 105 umělců z 11 evropských zemí (především z Čech). Obsahuje též katalog evropských sklářských umělců. Projekt vznikl ve spolupráci IKA Mechelen (Belgie) a University of Sunderland (Velká Británie).

UMPRUM také uskutečnilo další mezinárodní projekty. Především webové stránky www.ornamentalprints.eu, což je soubor historických ornamentálních předloh. Ty jsou deponovány v Praze, Vídni a Berlíně. Velice mnoho si ředitelka muzea PhDr. Helena Koenigsmarková slibuje od výměnných stáží pracovníků muzea, které se uskuteční prostřednictvím programu Leonardo.

Program „Životní prostředí“

Klikněte pro větší obrázek Letos se pro naši republiku objevila šance, která už se nikdy opakovat nebude. Do oblasti životního prostředí přijde prostřednictvím evropských fondů na 5 miliard korun. Tento fond obhospodařuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Po první výzvě, která byla uzavřena v říjnu, budou do konce letošního roku následovat další dvě výzvy. Samotný program samozřejmě poběží až do roku 2014.

Nebývalé prostředky se snad podaří využít smysluplně. Jako příklad si snad lze vzít Irsko, které podobnou sumu peněz inkasovalo v minulém období a využilo ji do posledního Eura. Irsko se posunulo ve všech oblastech hospodářství, sociální starostlivosti, ale také v oblasti životního prostředí na přední místo v rámci zemí Evropské unie. Teď tedy máme takovou šanci i my. Je na obcích, zastupitelstvech, ale i na soukromnících, zda se nám to podaří. Zatím se zdá, že se vše rozbíhá příliš těžkopádně.

Stání fond životního prostředí proto zřizuje ve všech krajích poradenské služby, zřídilo také zelenou linku, kde se zájemci o dotace dozvědí vše, co potřebují. Fond rovněž spolupracuje se všemi velkými bankami, aby co nejúčelněji a nejrychleji vyřizovaly žadatelům o dotace úvěry.

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3